Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.5

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.5

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.5

Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2017.gada 19.septembrī plkst. 14:00
DARBA KĀRTĪBA

1. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu M.F.
2. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu M.L.
3. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu J.D.
4. Par palīdzību E.K. piebraucamā ceļa sakārtošanai.
5. Par palīdzību J.L. piebraucamā ceļa sakārtošanai.
6. Par J.L. lūgumu sakārtot piebraucamo ceļu.
7. Par J.K. iesniegumu piebraucamā ceļa sakārtošanai.
8. Par D.P. iesniegumu bīstamā koka zaru nogriešanai.
9. Par iespēju pārcelt rudens gadatirgus datumu.
10. Par nekustamā īpašuma (nepabeigta būve) iežogošanu.
11. Par ūdens patēriņa tarifu pārskatīšanu.
12. Par V.M. iesniegumu atbrīvošanai no amata.
13. Citi jautājumi.