Var būt izmaiņas maršruta Balvi- Vectilža - Baltinava izpildē

Var būt izmaiņas maršruta Balvi- Vectilža - Baltinava izpildē

Ilgstošu lietavu dēļ, kā rezultātā vairākās vietās Latgalē ir

izskaloti ceļi, uz nenoteiktu laiku būs ierobežota maršruta Nr.6472
Viļaka–Žīguri–Katlieši pilnīga izpilde. Pasažieru
pārvadājumi netiks veikti aptuveni 0,5 kilometru garumā, jo maršruta
galapunktā pie Katlešiem braucamais ceļš ir izskalots. Savukārt
maršrutā Nr.5430 Balvi–Vectilža–Baltinava applūduša ceļa dēļ
var kavēties reisu izpilde.


Ar cieņu
Zane Plone,
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Valsts SIA Autotransporta direkcija