1. septembris BKI

1. septembris BKI

Pirmajam septembrim tradīcija piešķīrusi gandrīz vai maģisku varu pār visiem skolas bērniem. Tā liek doties uz starta placi visiem zināšanu kalnā kāpējiem. Skolas slieksnis šai dienā kļūst par tādu kā atspēriena dēlīti jaunam izaicinājumam – jaunam mācību gadam. Baltie stārķi uz skolas jumta aicina atvēzēt spārnus augstākam lidojumam, bet kokā atveidotā pūce atgādina, ka pats svarīgākais ir mācību darbs. Svētku noskaņās savus zarus šūpo bērzi, tūjas, kastanis.
Pulksten desmitos Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas aktu zālē, ar dzejas vārsmām par Latviju, ar himnu “Dievs svētī Latviju!”tika dots starts jaunajam mācību gadam. “Ar ticību, mīlestību, strādājot kopā, mēs paveiksim daudz!” savā svētku uzrunā pauda direktore Inta Vilkaste. Dieva svētību deva Baltinavas draudzes prāvests Stanislavs Prikulis.Skaistus novēlējuma vārdus teica novada Domes priekšēdētāja Sarmīte Tabore, bijušā skolas direktore Veneranda Anžāne.
Dziesmas ”Uz skolu”, “Alfabēts”, dažādas dzejas vārsmas, stāstījums par cilvēkbērna pirmo lasītāko grāmatu”Abeci” uzmundrināja visus klātesošos. Bet cēlās gladiolas, spurainās asteres, adatainās dālijas, kas gūlās skolotāju rokās, deva enerģiju, spēku darbam.
Un tad zvans, lielais visu norišu sakārtotājs, lika doties telpās uz pirmo klases stundu”Es Latvijai”, pēc tam visus pulcināja skolas apkārtnē uz dažādām aktivitātēm, ļaujot izkustēties, fotografēties, dziedāt, zīmēt, šķirot, kārtot ziedus, sacensties veiklībā, asprātībā un būt kopā.
Lai visiem sekmīgs priekšā stāvošais darba cēliens!

V.Kubuliņa

1. septembris BKI 01. septembris BKI 11. septembris BKI 21. septembris BKI 31. septembris BKI 41. septembris BKI 51. septembris BKI 61. septembris BKI 71. septembris BKI 81. septembris BKI 9