Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēde Nr. 4

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēde Nr. 4
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.), 2017. gada
28. augustā plkst. 11.00
DARBA KĀRTĪBA
1.Par Baltinavas Bērnu un Jauniešu Multimediju centru.