Sociālo un saimniecisko lietu komitejas ārkārtas sēde Nr.4

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas ārkārtas sēde Nr.4

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas ārkārtas sēde Nr.4
Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2017.gada 23.augustā, plkst. 10:00
DARBA KĀRTĪBA
1. Par sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēdes Nr. 3 lēmuma atcelšanu virzīšanai uz Domes sēdi ( jautājums Nr. 7) sakarā ar iedzīvotāju iesniegumiem.
2. Par servitūta nodibināšanu īpašumā „Silagaiļi”.
3. Citi jautājumi.