Sociālo un saimniecisko lietu komitejas ārkārtas sēde Nr.4

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas ārkārtas sēde Nr.4
Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2017.gada 23.augustā, plkst. 10:00
DARBA KĀRTĪBA
1. Par sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēdes Nr. 3 lēmuma atcelšanu virzīšanai uz Domes sēdi ( jautājums Nr. 7) sakarā ar iedzīvotāju iesniegumiem.
2. Par servitūta nodibināšanu īpašumā „Silagaiļi”.
3. Citi jautājumi.