Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 3

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 3
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.), 2017. gada
21. augustā plkst. 9.00
DARBA KĀRTĪBA
1. Par novada kolektīvu darbību pasākumos. ( Valsts svētki un Ziemassvētki)
2. Par aktivitātēm sporta jomā.
3. Par minifutbola attīstību Baltinavas novadā. ( sporta halles radiatoru aizsargi, vārtu iegāde vai izgatavošana; futbola, rokasbumbas laukuma līniju iekrāsošana)
4. Par aptaujas rezultātiem. ( Senioru balle vai ekskursija)
5. Par piemiņas zīmes izgatavošanu Masļenku traģēdijas upuriem.
6. Par Baltinavas novada tūrisma plānu 2018.- 2022. gadam.
7. Par Lielnotikumiem 2018. gadā, kuros aicina piedalīties pašvaldības.
8. Par Baltinavas Bērnu un Jauniešu multimediju centru.
9. Par konkursu “ Nikodema Rancāna Balva Latgales izcilākajiem pedagogiem”.
10. Par atzinības rakstu pasniegšanu.
11. Citi jautājumi.