Uzsākta projekta "Dzīvo aktīvs Baltinavā" realizācija

Projekts„Dzīvo aktīvs Baltinavā!” (Nr. 9.2.4.2/16/I/045) norisinās darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.


ESF projekts “Dzīvo aktīvs Baltinavā!”

Šī gada 25.jūlijā Baltinavas novada dome parakstīja Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociāla fonda (ESF) projekta «Dzīvo aktīvs Baltinavā!» Nr.9.2.4.2/16/I/045 īstenošanu.
Projekta īstenotājs: Baltinavas novada dome
Īstenošanas laiks: 01.08.2017.-31.12.2019. (3 gadi)
Finansējums:
Kopējās attiecināmās izmaksas – EUR 15118,00
Eiropas Sociālā fonda finansējums – EUR 12850,30
Valsts budžeta finansējums – EUR 2267,70
Mērķis:
Turpmākos trīs gadus Baltinavas novada iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties dažādās veselības veicināšanas un slimību profilakses aktivitātēs un nodarbībās, kuras tiek finansētas no Eiropas Sociāla fonda un valsts budžeta piešķirtiem līdzekļiem.
Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Baltinavas novada iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem.
Galvenās aktivitātes:

Mācības veselīgā uztura pagatavošanai
Mācības par uztura paradumiem — izziņas stunda vidusskolas audzēkņiem
Mācības par uztura paradumiem — izziņas stunda jaunajām māmiņām
Nūjotāju grupas un veselības vingrošanas grupas organizēšana
Peldētprasmju apgūšanai grupas organizēšana
Mācības par fizisko aktivitāšu nozīmīgumu
Mācības atkarību mazināšanai
Mācības stresa un konfliktsituāciju novēršanai
Sirds un asinsvadu saslimšanas risku mazināšanas pasākums

Projekta ietvaros tiks iegādāts šāds inventārs:
Asinsspiediena mērītāji un cukura/holesterīna līmeņa noteicēji – eksprestesti
Nūjošanas nūjas, vingrošanas paklājiņi, vingrošanas bumbas, balansēšanas spilveni, roku trenažieri, vingrošanas veltnīši, vingrošanas riņķi, vēdera preses trenažieris
Pielikumā interesenti var aplūkot aktivitāšu plānu 2017.-2019.gadam
Projektu vadītājs Gatis Siliņš