Augļu koku vēzis Latvijas augļu dārzos!

Augļu koku vēzis Latvijas augļu dārzos!

Inta Jakobija

asistente, Latvijas augu aizsardzības pētniecības centrs Dārzkopības augu patoloģijas grupa Latvijas agronomu biedrības Rīgas nodaļas biedrs

Sēņu slimību, kas izraisa koksnes atmiršanu un kuras rezultātā uz dažādām koka daļām veidojas brūces, augu slimību pētnieki sauc par vēzi. Vēzi var izraisīt vairākas sēnes. Arī slimību ārējās pazīmes ir atšķirīgas.

Viens no sastopamākajiem vēža ierosinātājiem augļu koku stādījumos ir sēne Neonectria ditissima. Latviešu zinātniskajā literatūrā šo slimību sauc par augļu koku vēzi vai par lapu koku jeb parasto (Eiropas) vēzi (skat. 1.att.). Nereti lieto arī iepriešējo latīnisko nosaukumu Nectria galligena.


1.att. Augļu koku vēža brūce, kas veidojusies zaru izgriešanas vietā.
Slimības ierosinātājs saglabājas koksnes vadaudos un vēža brūcēs. Brūcēs veidojas augļķermeņi vai sēnes micēlijs ar sporām, kas nodrošina tālāku slimības izplatību. Sporu veidošanās un izplatība var notikt visa gada garumā, ja vien gaisa temperatūra ir kaut nedaudz virs 0oC. Infekcija augā iekļūst caur svaigām rētām (ne vecākām kā 48 h, vislabāk līdz 24 h) un spēj inficēt, ja vismaz 6 stundas uz rētas ir nepārtraukts mitrums.
Pēc literatūras datiem slimība var būt sastopama apmēram uz 100 kokaugu sugām, tajā skaitā arī augļu koku stādījumos. Slimība konstatēta visos augļu koku audzēšanas reģionos, izņemot Austrāliju. Visbiežāk inficē ābeles, retāk bumbieres. Baltijas valstīs augļu koku vēzis sastopams gan Lietuvā, gan Igaunijā, gan Latvijā.
Lai noskaidrotu augļu koku vēža izplatību Latvijas augļu dārzos, Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs 2015. un 2016. gadā veica augļu koku vēža monitoringu ābeļu stādījumos, un turpina to darīt arī šogad (2017. gadā.). Augļu koku vēža brūču uzskaiti 2015. un 2016. gadā veica pavisam 31 ābeļu stādījumā. Uzskaitei nejauši izvēlējās 20 kokus no katras šķirnes (pa 5 kokiem 4 atkārtojumos dažādās stādījuma vietās).
Vēža brūces bija sastopamas 29 ābeļu stādījumos no 31, t.i., 93.5% no visiem novērotajiem un uz visām 18 novērotajām šķirnēm, izņemot šķirni ‘Ligol’. Jāatzīmē gan, ka uzskaites uz šķirnes ‘Ligol’ ābelēm veica tikai 2 augļu dārzos.
Augļu koku vēža izplatības un attīstības pakāpes (brūču skaits uz augļu koka) novērtēšanai izvēlējās šķirnes, kurās bija veiktas uzskaites vismaz 3 dažādos augļu dārzos (‘Saltanat’, ‘Lobo’, ‘Sinap Orlovskij’, ‘Kovaļenkovskoje’, ‘Belorusskoje Maļinovoje’, ‘Auksis’, ‘Spartan’, ‘Antej’).


2.att. Vēža brūču izplatība dažādām ābeļu šķirnēm.
Lielākā augļu koku vēža izplatība konstatēta šķirnēm ‘Saltanat’ un ‘Lobo’. Mazākā izplatība konstatēta šķirnēm ‘Antej’ un ‘Spartan’. Lielākā slimības attīstības pakāpe konstatēta šķirnēm ‘Saltanat’ un ‘Sinap Orlovskij’ un, mazākā – šķirnēm ‘Antej’ un ‘Spartan’ (skat.2.att.).
Lielāko vidējo brūču skaitu jeb slimības attīstības pakāpi uz koka konstatēja šķirnei ‘Saltanat’, mazāko – šķirnei ‘Spartan’ (skat. 3.att).

3.att. Augļu koku vēža slimības attīstības pakāpe dažādu šķirņu stādījumos
Aplūkojot iepriekš minētā pētījuma datus, var secināt, ka augļu koku vēža izplatība un attīstības pakāpe dažādās saimniecībās atšķiras. Par to, vai šo slimību vajadzētu ierobežot, jālemj katrā saimniecībā individuāli. Jāņem vērā, ka jaunus stādījumus un augļu kokus uz pundurpotcelmiem augļu koku vēzis var skart nozīmīgāk. Protams, nozīmīga arī šķirne, augšanas vieta, saimniekošanas veids un citi faktori.

Ierobežošanas iespējas

Likvidēt infekcijas avotus dārzā un dārza tuvumā.
Vesels stādāmais materiāls. Dažkārt no inficēšanās brīža līdz redzamiem bojājumiem var paiet 1-3 gadi.
Bojāto auga daļu izgriešana.
Optimālu vēdināšanas apstākļu nodrošināšana koka vainagā.
Fungicīdu smidzinājumi kraupja ierobežošanai var daļēji pasargāt no inficēšanās ar augļu koku vēzi.
Kaptānu vai varu saturošu augu aizsardzības lietošana rudens lapbires laikā.
Lēmuma atbalsta sistēmas RIMpro modeļa “Apple canker” izmantošana augļu koku vēža attīstības prognozēšanai un ierobežošanas pasākumu veikšanas laika izvēlei. Vairāk informācijas var atrast LAAPC interneta vietnē http://www.laapc.lv/rimpro-prognozes/rimpro/.