Nikodema Rancāna balva Latgales izcilākajiem pedagogiem

Preambula

2017. gada 13. septembrī aprit 147 gadi, kopš Rēzeknes novada Zaļmuižas (tagad – Nautrēnu ) pagastā dzimis izcilais Romas katoļu garīdznieks un pedagogs, Latgales pirmās atmodas darbinieks Nikodems Rancāns (1870–1933). Lai godinātu viņa iespaidīgo devumu Latgales kultūrā un izglītībā, Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrība ierosina iedibināt Nikodema Rancāna balvu Latgales izcilākajiem pedagogiem. Šī balva tiktu piešķirta reizi gadā, 13. septembrī, vispārējās un pamatizglītības izglītības iestāžu skolotājiem, kā arī augstāko un vidējo profesionālo mācību iestāžu mācībspēkiem par ievērojamu ieguldījumu mācību darbā, latviskās un latgaliskās kultūras un tradīciju ieaudzināšanā jaunajā paaudzē.
Balvas mērķis ir ne tikai Nikodema Rancāna piemiņas saglabāšana, bet arī skolotāju profesijas popularizēšana un tās prestiža paaugstināšana sabiedrībā, atzīmējot izcilu un pašaizliedzīgu pedagogu darbu.
Nikodema Rancāna balvas pretendentus vairākās nominācijās, pieminot viņa daudzveidīgo pedagoģisko darbību, izvērtēs žūrija, kuras sastāvā tiks aicināti Izglītības un zinātnes ministrijas, Latgales novadu pašvaldību pārstāvji, izglītības un kultūras darbinieki. Balvas pasniegšanas svinīgā ceremonija katru gadu tiktu rīkota kādā no Latgales pašvaldībām, šī diena kļūtu par Latgales Skolotāju dienu.


Nolikums Pielikumā.

Dokuments:
Dokuments: