Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 3

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.), 2017. gada
17. augustā plkst. 10.00


DARBA KĀRTĪBA

1. Par novada kolektīvu darbību pasākumos. ( Valsts svētki un Ziemassvētki)
2. Par aktivitātēm sporta jomā.
3. Par aptaujas rezultātiem. ( Senioru balle vai ekskursija)
4. Par piemiņas zīmes izgatavošanu Masļenku traģēdijas upuriem.
5. Par Baltinavas novada tūrisma plānu 2018.- 2022. gadam.
6. Citi jautājumi.