Atklāta vides instalācija "ZEME"


Projekta “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī” (reģ.Nr.1-08/236/2016) ietvaros tiek veidotas 5 dabas stihiju instalācijas piecos Ziemeļlatgales novados – Balvu, Viļakas, Kārsavas, Rugāju un Baltinavas. Projekta mērķis ir aicināt cilvēkus pievērsties dabai, saudzēt, pētīt un aizsargāt to. Šie objekti aicina apzināties, ka cilvēks nav vienīgais dabas iemītnieks, ka apkārt ir vēl tik daudz kā saudzējama un kopjama. Kā pirmais 28. Jūlijā tika atklāts Baltinavas novada vides instalācijas objekts “ZEME”. “Zeme — tās ir mūsu mājas. Tas ir pamats zem mūsu kājām. Tā ir maizes devēja”, ar šādiem vārdiem atklājot pasākumu klātesošos uzrunāja Baltinavas novada kultūras nama vadītāja Inta Ločmele. Turpinājumā, pasākumu ar dziesmām paspilgtināja Baltinavas novada etnogrāfiskais ansamblis izdziedot senākās ražas tautasdziesmas. Vēlāk vārds tika dots Baltinavas novada izpilddirektoram Jānim Bubnovam. Viņš uzsvēra, ka Baltinavieši ir ļoti lieli zemes mīļotāji, ļoti lieli zemnieki. Katrs zemes stūrītis Baltinavā ir apstrādāts. Pēc svinīgās uzrunas, Solvetas Loginas un Sonoras Loginas mūzikas pavadījumā Baltinavas novada izpilddirektors Jānis Bubnovs un vides objekta dizaina autors Visvaldis Asaris svinīgi atklāja vides objektu “ZEME”. Vides objekta autors Visvaldis Asaris uzsvēra, ka valoda ir mūsu identitāte, viena no formām, bet zeme, visticamāk, ir otra visspēcīgākā. Zeme ir arī mūsu Dievzemīte. Turpinājumā vārds tika dots projekta sadarbības partneriem no kaimiņu novadiem. Pasākuma noslēgumā objektu iesvētīja Baltinavas Romas Katoļu baznīcas priesteris Staņislavs Prikulis. Pārējās četras vides instalācijas — «Gaiss», "Ūdens", «Uguns», un visu 4 dabas stihiju simbioze «Loba Doba» Balvu, Viļakas, Kārsavas un Rugāju novados atklās līdz 9. septembrim. Projekta galvenais mērķis ir, godinot Latvijas simtgadi, atklāt un saglabāt Ziemeļlatgales dabas vērtības. Projekta kopējās izmaksas visām 5 pašvaldībām kopā ir vairāk nekā 60 000 eiro- Baltinavas novada pašvaldībai pieejamais finansējums bija 5000 euro, lielāko daļu no projekta līdzfinansē no valsts budžeta Vides aizsardzības fonds. Paldies visiem, kas palīdzēja šī projekta realizācijā.


Teksts: Guntis Pundurs,

Baltinavas novada tūrisma organizators

Foto: Evita Broka

Atklāta vides instalācija "ZEME" 0Atklāta vides instalācija "ZEME" 1Atklāta vides instalācija "ZEME" 2Atklāta vides instalācija "ZEME" 3Atklāta vides instalācija "ZEME" 4Atklāta vides instalācija "ZEME" 5Atklāta vides instalācija "ZEME" 6Atklāta vides instalācija "ZEME" 7Atklāta vides instalācija "ZEME" 8Atklāta vides instalācija "ZEME" 9