Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālā struktūrvienība uzņem audzēkņus

Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālā struktūrvienība aroda ieguvei uzņem personas ar 1., 2., 3. grupas invaliditāti darbspējas vecumā, sākot ar 9 klašu izglītību.
2017./2018. m g. uzņemšana sekojošās profesijās jau sākusies:
Pavārs — 3 gadi (ar un bez invaliditātes)
Šuvējs – 3 gadi (ar un bez invaliditātes)
Aprūpētājs – 3 gadi (ar un bez invaliditātes)
Galdnieks – 3 gadi (ar un bez invaliditātes)
JG grupās uzņem vecumā no 17 līdz 29 gadiem
Galdnieks – 1 gads (gan ar 9 klašu, gan vidējo izglītību) (ar un bez invaliditātes)
Šuvējs – 1 gads (gan ar 9 klašu, gan vidējo izglītību) (ar un bez invaliditātes)
Adrese: Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333
Tālrunis informācijai par uzņemšanu:
64307132, 26158008
e-pasts: arodskola@alsviki.lv;
mājaslapa: www.smiltenestehnikums.lv