Ievēlēts jauns Latgales plānošanas reģiona priekšsēdētājs un viņa vietnieks

Piektdien, 28.jūlijā, Daugavpilī, M.Rotko mākslas centra telpās notika Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes (LPRAP) sēde, kurā pulcējās Latgales reģiona pašvaldību vadītāji.
Sanāksmi atklājot, LPRAP līdzšinējā priekšsēdētāja Alīna Gendele atskaitījās par paveiktiem nozīmīgākajiem darbiem un sasniegumiem, kā arī uzslavēja Latgales plānošanas reģiona administrācijas lielo ieguldījumu tik reģionam nozīmīgu lietu sasniegšanā kā, piemēram, Latgales programma un Latgales ekonomiskā zona un citas.
Sēdes laikā tika izskatīta virkne Latgalei nozīmīgu nākotnes jautājumu. Kā viens no pirmajiem, kā nosaka reglaments, tika ievēlēts jauns LPRAP priekšsēdētājs un tā vietnieks.
Septiņpadsmit pašvaldību vadītājiem balsojot “PAR”, uz nākamajiem četriem gadiem par LPRAP priekšsēdētāju tika ievēlēts Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks. Ar šādu pašu balsojumu, par priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.


Informāciju sagatavoja:
Latgales plānošanas reģiona
Sabiedrisko attiecību speciālists
Oskars Zuģickis
t.: 65423801
e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv

Ievēlēts jauns Latgales plānošanas reģiona priekšsēdētājs un viņa vietnieks 0Ievēlēts jauns Latgales plānošanas reģiona priekšsēdētājs un viņa vietnieks 1