Izskanējuši XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

Izskanējuši XI  Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

Baltinavas novadu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos godam pārstāvēja Baltinavas vidusskolas jauktais koris (vadītāja Aija Nagle) un Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris (vadītājs Aigars Bukšs). Kolektīvus atbalstīt līdzi devās skolotājas- Inta Ludborža, Lilita Kūkoja- un MMS direktore Marija Bukša, kā arī darba grupa- koordinatore Gunta Pudnika un Madara Balode.

Mēģinājumu grafiks bija saspringts, taču mēģinājumi bija sadalīti tā, lai katrs kolektīvs laicīgi atgrieztos uz skolu (Jāņa Poruka vidusskolu), uz ēdienreizēm.

Ceturtdien 9. jūlijā Starptautiskajā izstāžu zālē Ķīpsalā notika pūtēju orķestru koncerts „Taures sauc", kurā piedalījās arī baltinavieši. Koncertā piedalījās 41 Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestris ar 1600 dalībniekiem (koncertu iespējams noskatīties šeit- http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/09.07.2015-xi-latvijas...).

Mūzikas un mākslas skolas kapela, soliste Sonora Logina, 10. jūlijā uzstājās Folkloras kopu programmā „Riti Raiti" (skatīt šeit).

Vidusskolas koris, savukārt, kuplināja dziedātāju pulku svētdienas noslēguma koncertā „Manā dziesmā tu..." (skatīt šeit).

Svētdienas rītā kopīgi devāmies svētku gājienā „Ābēcēdē...ūvēzēžē". Lai gan naktī saņēmām ziņu, ka gājiens tiek atcelts, un piedalīšanās tajā ir katras pašvaldības lēmums, nolēmām tajā piedalīties, jo tieši gājiens ir viens no skolēnu gaidītākajiem pasākumiem šo svētku laikā (svētku gājienu skatīt šeit). Gājienā mums piebiedrojās arī novada priekšsēdētāja Lidija Siliņa un vidusskolas direktors Imants Slišāns.

Liels paldies jāteic novada domei, kas finansiāli atbalstīja Baltinavas kolektīvu dalību svētkos! Paldies kolektīvu vadītājiem- Aijai Naglei un Aigaram Bukšam! Paldies Mūzikas un mākslas skolas skolas direktorei Marijai Bukšai, skolotājām Lilitai Kūkojai un Intai Ludboržai par atbalstu un palīdzību svētku norisē! Paldies šoferiem- Arnim Višņekovam, Normundam Švīgeram un Vijai Jermacānei! Paldies svētku koordinatorei Guntai Pudnikai!

(svētku fotogalerija apskatāma šeit)


(svētku dalībniekiem- ja vēlaties saņemt visus svētku foto, rakstīt uz sab.attiecibas@baltinava.lv)

Teksts, foto: sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Balode