Ekskursija uz piedzīvojumu parku "Tarzāns"

Pateicoties Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolotājai Violentai Kubuliņai Baltinavas novada trūcīgo, maznodrošināto, daudzbērnu un ģimeņu, kur bērnu audzina viens vecāks, 12-18 gadus vecie bērni agrā 12.jūlija rītā devās ceļā uz Siguldas piedzīvojumu parku Tarzāns. Lai arī Baltinavā lietus lija aumaļām, pusceļā tas mitējās un Sigulda mūs sagaidīja ar siltu un spožu saulīti. Atrakciju parkā bērniem tika dota iespēja pavadīt 4 stundas un izbaudīt šķēršlu parka visas trases, nobraucienu pa rodeļu trasi un Milzu šūpoles. Bērni trases veica vairākas reizes, drosmīgi izgāja visus šķēršļus, un bezbailīgi izšūpojās Milzu šūpolēs. Daļa bērnu šos piedzīvojumus baudīja pirmo reizi, daļa jau iepazinuši parku vairākas reizes to apmeklējot!
Tie bērni, kuri nenobijās no lielā lietus Baltinavā un izbaudīja saulīti Siguldā, saka lielu paldies gan Baltinavas Kristīgai pamatskolai, īpaši Violentai un atrakciju parka Tarzāns īpašniekiem par doto iespēju aktīvi atpūsties!


Baltinavas novada Sociālā dienesta vadītāja
Dace Ločmele

Ekskursija uz piedzīvojumu parku "Tarzāns" 0Ekskursija uz piedzīvojumu parku "Tarzāns" 1Ekskursija uz piedzīvojumu parku "Tarzāns" 2Ekskursija uz piedzīvojumu parku "Tarzāns" 3Ekskursija uz piedzīvojumu parku "Tarzāns" 4Ekskursija uz piedzīvojumu parku "Tarzāns" 5Ekskursija uz piedzīvojumu parku "Tarzāns" 6