Finanšu komitejas sēde Nr. 3.

Finanšu komitejas sēde Nr. 3.

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, (2.st. Sēžu zālē), 2017.gada 17.jūlijā plkst. 16:00
DARBA KĀRTĪBA


1. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 11 no 2016.gada 24.novembra “Brīvpusdienu piešķiršanas kārtība Baltinavas novadā”
2. Par ieteikumiem saistošo noteikumu Nr.9. no 2015.gada 27.jūlijs “Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā” sadaļā VII Pabalsts bērna izglītības nodrošināšanai un veicināšanai
3. Par saistošo noteikumu projekta “Baltinavas novada pašvaldības Nolikums” 2.redakcijas izskatīšanu
4. Par neapmaksātā rēķina Nr.0079 no 2016.gada 12.decembra izskatīšanu