Traktortehnikas tehniskā apskate Baltinavā

Traktortehnikas tehniskā apskate Baltinavā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina! Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms

pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai
tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai,
tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017.gada 30.jūnija par
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt
TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
Uzziņām tālrunis: 29284557 un 25639706, vai www.vtua.gov.lv.


Baltinava04.08.2017 plkst. 10.00 Pie novada domes ēkas., Kārsavas ielā 16