Atklāts Ontona i Annes Tematiskais parks!

Atklāts Ontona i Annes Tematiskais parks!

Par spīti draudīgajiem negaisa mākoņiem un lietus brāzmām Baltinavā 11.jūlijs tika pavadīts pozitīvā un satraukuma pilnā gaisotnē- Ontona i Annes Tematiskais parks piedzīvoja savu atklāšanu.Aizvadītais gads, kopš projekta «Tev, man un visiem mums- lai top Baltinavā» uzsākšanas brīža, aizskrējis vēja spārniem. Un nu bija pienācis brīdis, lai kopīgi novērtētu padarīto.

Projekta galvenais mērķis bija izveidot tautā pazīstamās lugas «Ontons i Anne» Tematisko parku. Ideja par parka izveidi radās biedrībai «Jaunieši Baltinavai», kas vēlējās sakopt sava dzimtā novada kultūrvēsturiskās vietas, kurām senču atmiņās ir liela vērtība. Viena no šādām vietām bija Baltinavas Vecais parks, kas gadu gaitā bija zaudējis savu agrāko spožumu, slēpjot to aiz aizaugušiem upes krastiem. Un, pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda sniegtajam atbalstam, biedrībai «Jaunieši Baltinavai» bija iespēja īstenot savas ieceres.

Parka atklāšanas pasākums neiztika bez svinīgās lentes pārgriešanas, kas bija vēstnesis par smagā darba augļiem. Lentes pārgriešana tika uzticēta Imantam Slišānam, Ontona lomas atveidotājam, Anitai Ločmelei, Annes lomas atveidotājai, un Lidijai Siliņai, Baltinavas novada domes priekšsēdētājai.

Pēc svinīgās lentes pārgriešanas bija pienācis laiks teikt pateicības vārdus visiem, kas palīdzēja parkam tapt tik unikālam. Biedrības «Jaunieši Baltinavai» pārstāvji bija sagatavojuši īpašus pateicības vārdus, sakot «Paļdis nu sirds» galvenajiem atbalstītājiem un čaklākajiem palīgiem par sniegto finansiālo atbalstu un nesautīgi ieguldīto darbu.

Lielu gandarījumu biedrības jauniešiem sniedza labie vārdi un atzinība par darbu, kas gada gaitā ieguldīts parka tapšanā. Un jāteic, ka padarīts tiešām ir daudz. Pār upi slienas jauns tilts, uz kura ierīkoti soliņi dabas baudītājiem. Izveidots bruģa celiņš un «Ontona i Annes» silueti, pie kuriem var nofotografēties, iejūtoties lugas varoņu tēlos. Uzbūvēta lapene, kas ir lieliska atpūtas vieta parka apmeklētājiem, uzstādītas šūpoles un foto rāmis dabā, kas ļauj iemūžināt sevi, ģimeni un draugus lieliskas fotogrāfijas, kā arī izgatavoti soli un ugunskura vieta patīkamas atmosfēras radīšanai.

Sajūsmu klātesošajos radīja Imanta Slišāna pasniegtā dāvana- Latgales karogs, kas tika nodots biedrības «Jaunieši Baltinavai» priekšsēdētājam Ilgvaram Keišam. Drīz arī atjaunotā parka teritorija izstaros novada patriotism dzirksti, ļaujot karogam brīvi plīvot mastā.

Protams, Ontona i Annes Tematiskā parka atklāšana nebūtu tik zīmīga, ja netiktu aizvadīta kopā ar Ontonu i Anni. Tādēļ ikviens varēja baudīt teātra izrādi «Ontons i Vampiri», ieskatoties kā tapis Ontona i Annes mīlas stāsts.

Noslēdzoties pasākumam, visi klātesošie varēja baudīt čaklo pavārīšu, Janīnas un Ingrīdas, gardi pagatavotu zupu, baudot kopā būšanas laiku.

Atskatoties uz paveikto, jāteic, ka darbs ir ieguldīts liels un biedrības «Jaunieši Baltinavai» mērķis ir sasniegts. Ir izveidots gan «Ontona i Annes» parks, gan ir sakopta parka teritorija, kas tagad priecē ikvienu garāmbraucēju. Darbojoties kā brīvprātīgie, biedrības «Jaunieši Baltinavai» pārstāvji ir lepni par paveikto, jo uzskata, ka mūsdienās cilvēki pārāk daudz vēlas saņemt neko nedodot pretī un materiālās vērtības novērtē augstāk nekā palīdzīgas rokas sniegšanu. Projekta realizācijas laikā biedrības jaunieši sakopa ne tikai sava novada kultūrvēsturiskās vietas, bet arī stiprināja savu draudzību, darbojoties vienotiem mērķiem, kā arī guva atbalstu no citiem novada iedzīvotājiem.

Teksts, foto: Ilga Pleša

Atklāts Ontona i Annes Tematiskais parks! 0Atklāts Ontona i Annes Tematiskais parks! 1