Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 2

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 2

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 2 Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.), 2017. gada 10. Jūlijā plkst. 11.00

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par pasākumu organizēšanu.Idejas, ierosinājumi turpmākai darbībai. Sadarbība starp kolektīviem un kultūras nama vadītāju.
2. Par sadarbību sagaidot Latvijas 100 – gadi un godinot Brīvības cīņu varoņus.
3. Par Senioru pasākumu.
4. Citi jautājumi.