Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas sēde Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, 2017.gada 11.jūlijā plkst. 12:30

Darba kārtība:

1. Par grozījumiem Baltinavas novada pašvaldības budžetā 2017.gadam
2. Par iespējām finansējuma piešķiršanai “Simtgades bērns” dāvanu komplektam 2018.gada dzimušajiem bērniem
3. Par iestāžu sniegto pakalpojumu pārskata sniegšanu un ieteikumiem sniegto pakalpojumu pamatojumam un nepieciešamībai (lai izvērtētu sniegtos pakalpojums
pēc Valsts kontroles norādījumiem)
4. Par komisijas izveidi Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku amatu vienību izvērtēšanai, amatu kategoriju un samaksas precizēšanai
5. Par ieteikumiem esošajos Baltinavas novada pašvaldības komisiju sastāvos
6. Par ieteikumiem saistošajos noteikumos “Baltinavas novada pašvaldības Nolikums”
7. Citi jautājumi