Baltinavas novads "Ziemeļlatgales uzņēmēju dienā"

Baltinavas novads

3. jūlijā Balvos notika Ziemeļlatgales uzņēmēju diena, kurā piedalījās uzņēmēji, zemnieki, mājražotāji, amatnieki un biedrības no Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadiem.

Pasākuma apmeklētāji steidza iegādāties dažādus pašmāju labumus, ko saveduši mājražotāji un amatnieki no visiem 4 novadiem. Liels prieks un lepnums par baltinaviešiem- Z.s. „Amatnieki", kas tirgoja bioloģiski audzētos griķus. Saimniece Anita Kaša tirgojās ar saviem gardajiem sieriem, savukārt, rokdarbniece Valentīna Daukste, ar skaistajiem roku darinājumiem- lupatu deķiem, cimdiem, zeķēm, brošām. Z.s. „Amatnieki" piedalījās arī lauksaimniecības tehnikas izstādē.

Pasākuma oficiālajā atklāšanā uzrunas vārdus teica Balvu, Rugāju, Viļakas un Baltinavas novadu priekšsēdētāji. Tālāk sekoja novadu kultūras programmas, kurās novadu kolektīvi izdziedāja un izdejoja priekšnesumus, tādējādi dižojoties ar saviem talantiem. Baltinavas kultūras programmā skaistas dziesmas izdziedāja Rita un Māris Keiši, raitas dejas izdejoja deju kopa „Gaspaža". Tautas mūziku izdziedāja un spēlēja Loginu- Laganovsku ģimenes pārstāvji.

Pasākuma turpinājumā notika arī seminārs par aktualitātēm uzņēmējdarbības jomā un finanšu piesaistes iespējām caur projektiem Ekonomikas ministrijas un Lauku atbalsta dienesta administrētajās programmās jaunajā plānošanas periodā.

Uzņēmēji izmantoja iespēju apmeklēt 14 Balvu pilsētas uzņēmumus, kuros svētku ietvaros tika organizēta „Atvērto durvju diena". Aktīvākie uzņēmumu apmeklētāji tika pie balvām loterijā, kas dienas noslēgumā norisinājās pilsētas estrādē.
Dienas izskaņā visi pasākuma apmeklētāji baudīja Normunda Rutuļa koncertu un nakts balli ar grupu Musiqq, Otto, DJ Barik un DJ Čivix.

Liels paldies aktīvajiem baltinaviešiem, kas vasaras darbu vidū atrada laiku, lai piedalītos pasākumā un dižotos ar saviem ražojumiem! Paldies pašdarbniekiem, kas pārstāvēja Baltinavas novadu kultūru programmu koncertā!

Fotogalerija no pasākuma šeit.

Sabiedrisko attiecību speciāliste/ tūrisma informācijas konsultante

Madara Balode