Konkurss „Masļenku traģēdijas 1940. gada 15. jūnijā bojāgājušo piemiņas vieta”

Konkurss  „Masļenku traģēdijas 1940. gada  15. jūnijā bojāgājušo piemiņas vieta”


Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde no 2017. gada 12. janvāra līdz 18. aprīlim organizēja zīmējumu/metu konkursu „Masļenku traģēdijas 1940. gada 15. jūnijā bojāgājušo piemiņas vieta”. Ar šo konkursu organizatori vēlējās rast idejiski piemērotāko risinājumu Masļenku traģēdijas bojāgājušo piemiņas vietas izveidei Baltinavas pašvaldībai piederošajā zemes gabalā Viļakas ielā – 16, Baltinavā.
Šajā konkursā piedalījās Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas 2., 4., un 7. klašu audzēkņi. Iesniegtos zīmējumus izvērtēja un uzvarētājus noteica konkursa žūrija (VRS Viļakas pārvaldes priekšnieks V. Pētersons, pārvaldes dienestu un nodaļu amatpersonas, Baltinavas novada domes pārstāvis), kura pieņēma lēmumu piešķirt 1. vietu Aletai Boldānei, 2. vietu Samantai Slišānei un 3. vietu Madarai Circenei. Konkursa uzvarētāju zīmējumu idejas tiks ņemtas par piemēru „Masļenku traģēdijas 1940. gada 15. jūnijā bojāgājušo piemiņas vietas” memoriāla izveidē. Konkursa uzvarētājas apbalvoja ar Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes apbalvojumiem Masļenku traģēdijas atceres pasākumā Baltinavā šī gada 15. jūnijā.


L.Kūkoja

Konkurss  „Masļenku traģēdijas 1940. gada  15. jūnijā bojāgājušo piemiņas vieta” 0Konkurss  „Masļenku traģēdijas 1940. gada  15. jūnijā bojāgājušo piemiņas vieta” 1Konkurss  „Masļenku traģēdijas 1940. gada  15. jūnijā bojāgājušo piemiņas vieta” 2Konkurss  „Masļenku traģēdijas 1940. gada  15. jūnijā bojāgājušo piemiņas vieta” 3