Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā

Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā


Skaņa ir gaisma
Tā, ko dzirdēt protam
Vārds ir gaisma, skaņas izstarota
Krāsa ir abu māsa –
Dvēselīte dzīvo pa vidu
Dzīvo no Melodijas, no vārda, no krāsas –
Tā ir Karaliene Māksla!
27.maijā Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā notika izlaidums. Mūzikas programmu apguva un saņēma apliecības Dace Logina vijoļspēlē, Renāte Ločmele akordeona spēlē, un Dagnija Razminoviča flautas spēlē, bet Madara Circene un Aleta Boldāne saņēma apliecības par Vizuāli plastiskās mākslas apguvi. Absolventes, kuru Dvēselītes daudzu gadu garumā dzīvoja un veidojās Karalienes Mākslas valstībā, priecēja klātesošos ar sava apgūtā instrumenta spēles māku kā arī zālē varēja apskatīt meiteņu veidotos mākslas darbus. Daudzi labi vārdi un vēlējumi no jaunāko klašu mūzikas skolas audzēkņiem un skolotājiem tika veltīti Absolventēm. Meitenes varēja izvēlēties arī Mākslas skolas simbola –parastā zīmuļa īpašības — vēlējumus, ar kuriem varēja papildināt savas virtuālās mugursomas turpmākajam ceļam: šī mirkļa galvenā burvība – milzīga ticība visa piepildījumam, šai zelta kārtai ap nākotnes maliņu, veiksmīgs cilvēks prot saņemt visu, ko dzīve spēj sniegt, taču ja tikai ņem un ņem straumes plūdums apsīkst. Svarīgi ir dalīties ar citiem iegūtajā bagātībā, tad tā vairojas un atkal nes augļus.
Jūsu iegūtās prasmes instrumentu spēles apguvē un krāsu mākslas pasaulē – lai turpmāk atrod pielietojumu un priecē klausītāju un skatītāju sirdis!
Mācīsimies paņemt visu labo no visa apkārtesošā. Tā ir sava veida svētība, kura pār mums mēdz nākt arī pavisam laicīgās sienās. Tā dažreiz klauvē pie mūsu sirds durtiņām, varbūt ar smaidu no tuviem cilvēkiem, vai ar pēcpusdienas saules staru istabā vai ar garāmslīdošas kamenes balsi. Mācīsimies domāt pozitīvi un baudīt mirkli. Lai Jauka visiem vasara!


Mūzikas skolotāja Aija Nagle

Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 0Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 1Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 2Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 3Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 4Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 5Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 6Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 7Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 8Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 9Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 10Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 11Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 12Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 13Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 14