Finanšu komitejas sēde Nr.1.

Finanšu komitejas sēde Nr.1.

Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2017.gada 26.jūnijā, plkst. 11:30
DARBA KĀRTĪBA


1. Par grozījumiem Bāriņtiesas budžetā
2. Par grozījumiem Baltinavas novada pašvaldības budžetā
3. Citi jautājumi