Atgādinājums lauksaimniekiem!

Atgādinājums lauksaimniekiem!

Līdz 31. jūlijam Lauksaimniecības datu centrā jāiesniedz:

  • 1. (par periodu no 01.01.2015.g. līdz 01.07.2015.g.),
  • 2.Cūku pašpatēriņa kopsavilkums par 2015. gada pirmo pusgadu.

Pārskatu un kopsavilkumu var iesniegt elektroniski, ja noslēgts līgums ar LDC par datu ievadi, vai papīra formātā (veidlapas ir pieejamas arī novadā pie novada lauku attīstības konsultantes).

Informāciju sagatavoja S.Tabore