Devītie atskatās uz raženu gadu

Devītie atskatās uz raženu gadu


Vasarīgi saulainā 10. jūnija novakarē piecpadsmit Baltinavas vidusskolas 9.klases absolventi: Artis, Krista, Adrians, Jānis, Iluta, Alises, Agrita, Airita, Raivis, Arnis, Ivo, Artūrs, Andžela, Salvija, saposušies un priecīgi satraukti, iesoļoja pēc bērzu meijām un ceriņiem smaržojošajā kultūras nama zālē, lai no skolas direktora Imanta Slišāna rokām saņemtu pirmo svarīgo izglītības dokumentu – apliecību par vispārējās pamatizglītības ieguvi. Skolas beidzēju sejas rotāja gandarījums par noieto mācību ceļa posmu un veiksmīgi pārvarētajām grūtībām.
Šis mācību gads devītajiem bija bagāts ar dažādām aktivitātēm, jo līdztekus ikdienas mācību darbam bija iespēja piedalīties tradicionālajos skolas ārpusstundu pasākumos (Dzejas pēcpusdiena, Lāčplēša diena, Ziemassvētku tirdziņš un eglīte, Lieldienu ieskandināšana, Pop-iela u.c), arī pašiem tos organizēt. 9.klases skolēni organizēja Aizgaveņu (Meteņu) pasākumu 7.-12. klasēm.Šogad tā norises laiks bija 28.februārī. Aizgavēņu galvenā aktivitāte parasti ir vizināšanās ar ragavām no kalna, bet diemžēl tajā dienā no sniega vairs nebija ne vēsts, ārā silti smaidīja saulīte un jautri čivināja putni, tālab Meteņdienai raksturīgas izdarības (oriģinālāko kamanu konkurss, Meteņzīmes veidošana no dabas materiāliem, Meteņbērnu spēkošanās, audzinātāju un klašu lielīšanās turnīrs) notika sporta hallē. Devītie bija centušies, lai šis pasākums izdotos, īpaši atraktīva bija saimniece, kuras lomā veiksmīgi iejutās Raivis Logins.
Pateicoties vecāku materiālajam atbalstam, skolēniem katru gadu ir iespēja visiem kopā aizbraukt kādā izzinošā ekskursijā vai nu mācību gada sākumā, vai noslēgumā. Arī aizvadītajā rudenī jaunieši izbaudīja zeltaino rudeni Siguldā un guva neaizmirstamus iespaidus Līgatnes padomju laika bunkuros.
9. klasē skolēniem ir būtiska nākotnes nodomu apzināšanās. Mācību gada laikā jauniešiem notika tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem: inženieri programmētāju Artūru Gustu, skolas medmāsu Silviju Gabranovu, arī ar skolas absolventiem, kas, pabeiguši dažādas augstskolas, tagad ir atgriezušies dzimtajā pusē, lai nodarbotos ar lauksaimniecību. Par ļoti interesantu un pamācošu devītie atzina tikšanos ar Baltinavas vidusskolas absolventi Gunu Ludboržu, kura iepazīstināja skolēnus ar Eiropas brīvprātīgā darba būtību un iespējām. Brīvprātīgais darbs sniedz iespēju jauniešiem vecumā no17 līdz 30 gadiem doties uz kādu no Eiropas valstīm un veikt sabiedrībai noderīgu darbu kādā organizācijā, gūstot sev jaunas prasmes un pieredzi. Brīvprātīgais nesaņem atalgojumu, taču viņam tiek segti visi ceļa un uzturēšanās izdevumi, apdrošināšana, darbam nepieciešamā apmācība un valodu kursi, kā arī tiek izsniegta kabatas nauda personiskiem tēriņiem. Pēc studijām Vidzemes Augstskolā Guna strādāja Baltinavas novadā par tūrisma darba organizatori, izveidojot novada tūrisma objektu karti un ievietojot informāciju par tūrisma iespējām novadā sociālajos tīklos. Jau studējot augstskolā, jauniete studentu apmaiņas programmas ietvaros pabija Kanāriju salās. Vēlme iepazīt jaunas zemes, dažādu tautu kultūru Gunai lika izmantot brīvprātīgā darba piedāvātās iespējas. 2015.gadā jauniete kā Eiropas brīvprātīgā sešas nedēļas strādāja Bulgārijā, bet 2016. gadā kā brīvprātīgā darbojās vides aizsardzības organizācijā Horvātijā. Tikšanās laikā Guna demonstrēja savdabīgu nestandarta CV paraugus, kā arī pastāstīja par niansēm to veidojumā, lai piesaistītu potenciālo darba devēju uzmanību.
9.klases absolventiem noslēdzies viens nozīmīgs dzīves posms, priekšā “ dzīves krustceles” ar dažādu “ ceļu norādēm” Lai pietiek pacietības pirms izvēles izvērtēt iecerētā ceļa ieguvumus un riskus!


Tatjana Začeste,
Baltinavas vsk. 9.klases audzinātāja

Devītie atskatās uz raženu gadu 0Devītie atskatās uz raženu gadu 1Devītie atskatās uz raženu gadu 2Devītie atskatās uz raženu gadu 3