“Sportojam, neguļam, līdz galam izturam!”

“Sportojam, neguļam, līdz galam izturam!”


Ar šādu komandas saukli Baltinavas vidusskolas pirmsskolas 5-6 g. bērnu komanda, devās uz Kubuliem, kur notika starpnovadu Bērnu sporta svētki.
Pasākuma sākumā Kubulu PII “Ieviņa” vadītāja Lija Bukovska sirsnīgi sveica visus 1.jūnijā-Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā. Uzrunājot mazos sportistus, viņa jautāja, vai bērniem patīk sportot, uz ko saņēma skaļus un pārliecinošus “Jā”. “Sportot ir ļoti, ļoti veselīgi, tad bērni aug lieli, spēcīgi, gudri. Sportojot var iegūt daudz, daudz draugu. Ceru, ka šodien jums visiem šeit patiks sportot, smieties, priecāties, un tāpat kā Vinnijs Pūks varēsiet teikt, ka šodiena ir mana mīļākā diena”, uzsvēra vadītāja.
Katrai komandai mājas uzdevumā bija jāsagatavo sauklis, kurš atspoguļotu komandas sportisko dzīvesveidu! Pēc mājas darba prezentācijas, katra pirmsskolas komanda gaisā palaida balonu ar vēlējumiem, kas paredzēti visiem pasaules bērniem. Lai varētu sportot un gūt panākumus stafetēs, klauni Čiko un Riko rādīja iesildīšanās vingrinājumus, gan veica dažādas burvestības.
Pavisam sporta svētkos bija izveidoti četri aktivitāšu centri, kuros bērnus sagaidīja draiskie pelēni Pīks un Pīka, klauni Čiko un Riko, Kurnas upes pirāti Džeks un Bleks, Lote un Bruno no Izgudrotāju ciema, kuri vadīja stafetes. Jau pirms sportošanas katram bērnam kaklā bija medaļa, kura īsta varēja kļūt tikai tad, ja uz tās pasākuma beigās bija četri zīmogi. Katrā aktivitāšu centrā varēja nopelnīt vienu zīmogu. Kaut arī diena bija vēsa un vējaina, tomēr bērnos cīņas spars un vēlme sportot neizzuda!
Pēc kārtīgas sportošanas saņēmām balvas, ēdām gardu un veselīgu zupu “Ieviņas” estrādē.


Skolotāja Skaidrīte Keiša

“Sportojam, neguļam, līdz galam izturam!” 0“Sportojam, neguļam, līdz galam izturam!” 1