Jauna vakance Baltinavas novada domē

Baltinavas novada dome aicina pieteikties uz projektu vadītāja amatu no 2017. gada 3.jūlija līdz 2019.gada 31.decembrim (profesijas kods 2422 01).

Nepieciešamās zināšanas,
prasmes un izglītība:
1. Augstākā izglītība, kas papildināta ar profesionālām zināšanām;
2. Vēlama izglītība un/ vai pieredze būvniecības (ēkas, ceļi) jomā, projektu vadībā;
3. Darba pieredze projektu sagatavošanā, koordinēšanā un vadībā;
4.Teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas;
5.Labas rakstīšanas, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
6. Augsta saskarsmes kultūra un sadarbības veidošanas prasmes, spēja loģiski domāt un analizēt, strādāt intensīvi, patstāvīgi un uzņemties atbildību;
7.Prasme strādāt komandā, kārtot lietišķo dokumentāciju, plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā;
8.Datorprasmes: Microsoft programmatūra Word, Excel un PowerPoint vidē.
9.Pārzināt publisko iepirkumu jomu.
Darba pienākumi:
*Organizēt finanšu piesaisti novada attīstības projektiem, tai skaitā starptautiskiem;
*Gatavot projektu pieteikumus un organizēt projektu ieviešanu;
*Plānot un vadīt projekta finanšu izlietojumu;
*Uzraudzīt projekta īstenošanas gaitu ieviešanas laikā;
*Organizēt projekta aktivitātes;
*Nodrošināt projektu publicitāti, izstrādāt un veikt prezentācijas;
*Dokumentēt projektu rezultātus, gatavot pārskatus;
*Sagatavot dokumentus un veikt dokumentu saskaņošanu institūcijās.
*Iniciēt un attīstīt inovatīvas idejas un ar tām saistītus projektus.
*Organizēt sadarbību ar pašvaldības iestādēm, sabiedriskajām organizācijām, un piesaistīt sadarbības partnerus un atbalstītājus.
*Sadarboties ar plānošanas un attīstības speciālistu projektu vadībā un projektu plānošanā, kā arī novada attīstības programmas izstrādē.
Pieteikties Baltinavas novada domes kancelejā Kārsavas ielā 16, Baltinava līdz 2017. gada 26. jūnijam plkst. 13:00 iesniedzot:
*Iesniegumu.
*Motivācijas vēstuli.
*CV
*Izglītības dokumentu kopiju.

Dokuments: