Izglītojošs seminārs "Meža augi veselībai!"

Izglītojošs seminārs

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs

Ziemeļaustrumu nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs

Meža augi veselībai!

Norises vieta: Balvu LLKC birojā, Brīvības ielā 46a, Balvi, Balvu novads

Datums: 18.08.2015

Sākums: plkst. 10.00

Kontaktinformācija: Ginta Ābeltiņa mob.26117578; e-pasts: ginta.abeltina@mkpc.llkc.lv