Baltinavas skolēni iepazīstas ar lauksaimniecību


Baltinavas vidusskolas 7.un 8.klases skolēni maija nogalē devās Valsts Lauku tīkla ietvaros īstenotās aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” apakšaktivitātes „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās” rīkotajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Kārsavas novadu.
Pirmā saimniecība, kuru apciemoja skolēni bija uzņēmums SIA “Latgales dārzeņu loģistika”, tas ir lielākais tomātu audzētājs ne tikai Latgalē, bet arī visā Latvijā.
Brauciena dalībniekus laipni sagaidīja darbu vadītāja Renāte Reinika-Lucjanova. Darbu vadītāja aicināja skolēnus apskatīties siltumnīcu kompleksu un iepazīstināja ar uzņēmumu un tomātu audzēšanu. Renāte pastāstīja, ka uzņēmums darbojas jau 9 gadus, saražotā produkcija pārsvarā tiek realizēta uz Rīgu, vietējie veikali iepērk maz, pārsvarā tie ir Kārsavas novada un Ludzas novada veikali. Uzņēmumā strādā aptuveni 30 darbinieki, tie ir vietējie iedzīvotāji. Uzņēmums sastāv no siltumnīcu kompleksa un pārstrādes ceha, kur tiek ražota 100% dabīgā tomātu sula.
Tiek audzētas vairākas tomātu šķirnes: dzeltenie “Bolzano”, sarkanie “Edeavuor”, “Komet”, kā arī brūnie “Ebeno”, kopā siltumnīcā aug un ražo 12 500 tomātu stādu.
Darbu vadītāja jautā skolēniem – cik gari izaug tomāti, atbildes bija dažādas, bet pareizo tā īsti neviens nenosauca. To garums sezonā sasniedz pat līdz 13 m, tas visiem bija liels pārsteigums! No viena tomāta stāda var iegūt līdz 27 kg tomātu. Ar lielu interesi skolēni klausījās stāstījumā, ka tomātu stādi tiek vesti no Somijas, tāpat no Somijas tiek atvestas arī kamenes, kuras apputeksnē tomātu ziedus, lai veidotos augļi.
Kā atzīmēja darbu vadītāja, saražotā produkcija ir bez pesticīdu pielietošanas, pircēji saņem veselīgus un ekoloģiski audzētus tomātus visā sezonā. Uzņēmums ir izstrādājis preču zīmi “Mežvidi – izlolots Latgalē!”.
Noslēgumā darbu vadītāja skolēnus uzcienāja ar garšīgiem tomātiem. Protams, visiem garšoja!
Tālāk devāmies uz zemnieku saimniecību “Āres” Malnavas pagastā. Saimniecības īpašniece Inta Adamoviča skolēnus sagaidīja un aicināja iepazīties ar saimniecību. Tā, ka ir jāievēro biodrošība, tad apskatīt mājputnus un aitas nebija iespējams. Saimniece iepazīstināja ar savu saimniecību pastāstot, uzsverot, ka saimniecība strādā ar bioloģiskajām metodēm, apsaimnieko 50 ha zemes. Audzē dējējvistas, aitas, cūkas un gaļas šķirnes liellopus. Saražoto produkciju realizē pārsvarā vietējā tirgū. Ar 2014.gadu ir arī mājražotāja, piedāvā dažāda veida gaļas žāvējumus, pārsvarā tos gatavo uz pasūtījuma.
Noslēgumā apmeklējām Malnavas koledžu. Malnavas koledžas pasniedzēja Vēsma Šumska iepazīstoties ar skolēniem, uzdeva jautājumu – Ko labu un ko sliktu lauksaimniecībā nodara lietus?
“Var redzēt, ka skolēni ir no laukiem un ir interese par lauku darbiem”- teica pasniedzēja, jo atbildes bija pareizas un skolēni aktīvi iesaistījās diskusijās. Nodarbību telpā skolēniem bija sagatavots neliels pārbaudījums. Prieks bija par to, ka skolēni pazīst graudaugus, gaļas liellopu šķirnes un kādās valstīs ražo traktorus. Lielu interesi, it sevišķi zēniem, izraisīja tehnikas apskate un Malnavas koledžā ierīkotā nodarbības telpa auto mehāniķu apmācībām, kur varēja apskatīt, kā tiek diagnosticētas automašīnas un pēc tam labotas. Skolēniem bija iespēja pasēdēt kartingā, kuru bija radījuši paši Malnavas koledžas audzēkņi. Pārsteidzoši bija 1.kursa audzēkņu izgatavotie darbi, izmantojot metināšanu. Ar lielu lepnumu Vēsma Šumska izrādīja koledžas dārzu, uzsverot, ka visus darbus dārzā padara audzēkņi, tāpat audzēkņi rūpējas par Malnavas koledžas apzaļumošanu, stāda puķes un apkopj tās.
Ar jauniem iespaidiem, zināšanām par lauksaimniecību un pārdomām par redzēto, devāmies mājup. Daži zēni izteica domas, ka varētu pēc 9.klases turpināt mācības Malnavas koledžā.
Nobeigumā gribu pateikties skolotājām Lilitai Kūkojai, Tatjanai Bolgrovai par atbalstu braucienā, šoferim Arnim Višņakovam un protams pašiem 7.un 8.klases skolēniem par kopīgo braucienu!

Sarmīte Tabore

Baltinavas novada
LAK