Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā”

Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā”

23. maijā tika organizēts velobrauciens Stiglovas grava – Svātūnes ezers, kurš notika projekta “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī” Nr. 1-08/236/2016 ietvaros. Velobrauciena mērķis bija iepazīties ar vietējā mēroga dabas vērtībām, jaunatnes iesaistīšanā dabas vērtību saglabāšanā un aktīva dzīvesveida popularizēšanā. Projekta sadarbības partneri ir Rugāju novada dome (vadošais sadarbības partneris), Kārsavas novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Viļakas novada pašvaldība.

Baltinavas novada domes projekta vadības komanda: Guntis Pundurs, Ināra Supe, Sarmīte Tabore. Velobraucienu vadīja Baltinavas vidusskolas direktors Imants Slišāns un skolotāja Solveta Logina. Tajā piedalījās Baltinavas vidusskolas skolēni sākot no 6. klases. Velobrauciens sākās ar direktora stāstījumu par Stiglovas gravu un ekskursiju pa to. Tika pastāstīts, ka Stiglovas smilšu atsegumi kā dabas piemineklis ir nozīmīga Latgales reģiona apskates vieta un Natura 2000 teritorija ar būtiskām ainavas un dzīvās dabas vērtībām. Stiglovas krastos atsegtie slīpslāņotie devona smilšakmeņi ir veidojušies ūdens straumju ietekmē seklas jūras apstākļos aptuveni pirms 375 miljoniem gadu. Skolēniem lielāko interesi raisīja ala, kura ir izveidojusies smilšu gravā un pēc nostāstiem sasniedz pat 4 metru dziļumu. Nākamā velobrauciena pietura bija latgaliešu valodas un kultūras vēstures pētnieka, valodnieka un publicista Miķeļa Bukša dzimtās mājas Plešovā. Tika pieminēts, ka Miķelis Bukšs ir sarakstījis 12 grāmatas un ka šogad 1. jūnijā tiek atzīmēta Miķeļa Bukša 105 gadu jubileja. Tālākais maršruts veda uz Brieksīnes kalnu. Tika pastāstīts, ka tā augstums sasniedz 128 metrus. Pēc nostāstiem šī kalna virsotnē ir nogrimusi baznīca un vēlāk šajā vietā ierīkoti kapi. Kapos atrodas arī 20. gadsimta 30-jos gados celtā Brieksīnes kapu kapliča, kas ir aizsargājams arhitektūras piemineklis. Tālāk velomaršruts turpinājās līdz Pļiešovas dižozolam. Ozols atrodas Supenkas krastā, vietā, kur upē ietek Grūšļovas staruts. Tā apkārtmērs ir 7,2 metri, bet augstums 39 metri. Pliešovas ozols tagad ir nokaltis, taču joprojām izskatās iespaidīgi. Tas ir resnākais ozols Latgalē. Fotografēšanās notika gan pie ozola, gan iekšā stumbra tukšajā dobumā. Pie ozola tika ieturētas pusdienas un uzkrāti spēki atlikušajai maršruta distancei. Kā nākamais pieturas punkts sekoja Blauzgovas dižakmens. Šī sarkanīgā pegmatītgranīta milzeņa garums sasniedz 6,15 m, maksimālais platums ir 4,45 metri, bet maksimālais augstums kores augstākajā daļā ir vismaz 2,06 m, vidēji ap 1,85 metriem. Tā apkārtmērs ir 16,84 m, bet tilpums tiek lēsts nedaudz virs 20 m3. Tas ir otrs lielākais akmens Ziemeļlatgalē jeb bijušā Balvu rajona teritorijā. Vēl pēc dažiem nobrauktajiem kilometriem tika sasniegts velobrauciena galamērķis – Svātūnes ezers. Pie ezera notika kopīga desiņu cepšana. Velobrauciena dalībnieki, kuri bija, visvairāk sakarsuši, veldzējās Svātūnes ezera ūdenī, tā atklājot peldēšanas sezonu. Vēlāk notika arī konkurss, kurā Baltinavas vidusskolas direktors Imants Slišāns uzdeva jautājumus par velobraucienā iepazītajiem dabas un kultūrvēstures objektiem. Pēc tam, kad tika ieturēta maltīte un ievilkta elpa, varēja sākt mājupceļu. Liels paldies vidusskolas direktoram Imantam Slišānam, skolotājai Solvetai Logina, vidusskolas skolēniem, un visiem pārējiem, kas palīdzēja, lai šis aizraujošais velobrauciens norisinātos.

Projekta vadības komandas vārdā Guntis Pundurs

Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 0Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 1Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 2Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 3Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 4Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 5Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 6Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 7Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 8Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 9Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 10Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 11Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 12Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 13Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 14Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 15Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 16Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 17Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 18Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 19Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 20Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 21Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 22Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 23Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 24Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 25Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā” 26