Vēlēšanu dienā kursēs autobuss vēlētāju nogādāšanai vēlēšanu iecirknī

CIEN. BALTINAVIEŠI!
PAŠVALDĪBAS AUTOBUSS 3.JŪNIJĀ PLKST 09:00 KURSĒS MARŠRUTĀ BALTINAVA – BUKSTI – OBEĻOVA-PAZLAUGA-BALTINAVA UN PLKST 10:00 MARŠRUTĀ BALTINAVA –DEMEROVA-BALTINAVA, LAI NOGĀDĀTU JŪS UZ BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VĒLĒŠANU IECIRKNI.


Baltinavas novada dome