Izzinošā ekskursijā

Izzinošā ekskursijā

18.maijā Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolēni kopā ar internāta skolotājām- Lilitu Ločmeli, Lilitu Dunci, Skaidrīti Supi un grupas vadītāju, skolotāju- Inetu Cibuli, apmeklēja reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru ,,DAIBE”-(RAAC). Ekskursijas laikā skolēni piedalījās vides mācību stundā, kuras tēma bija ,,Atkritumu apsaimniekošanas veidi, otreizējai pārstrādei derīgie materiāli”. Stunda bija ļoti interesanta, jo skolēni ne tikai klausījās stāstījumu, skatījās prezentāciju, informatīvu multfilmu,bet arī paši piedalījās ,,pareizās atkritumu šķirošanas piramīdas” izveidē. Arī praktiski, pēc atjaunotajām zināšanām, bija jāsašķiro atkritumi, kas vizuāli bija ļoti līdzīgi.Izrādījās, ka ne viss ir tik vienkārši kā likās! Pēc stundas, skolēnus gaidīja autobuss,kas izvadāja pa visu lielo teritoriju un kurā poligona darbiniece-Arita kā gide rādīja, stāstīja par daudzveidīgajiem darbības virzieniem. Kā atkritumu pārstrādes process sākas un kā beidzās, kur paliek saražotā enerģija un kur to izmanto.Teritorijā drīkstēja pārvietoties tikai ar speciālām atstarojošajām vestēm un jāievēro visi drošības noteikumi, jo poligonā strādā gan, protams,cilvēki gan dažāda veida transporta līdzekļi. Iesakām apmeklēt tāda veida poligonus un sapratām, ka vēl daudz ko nezinām par atkritumu šķirošanu, jāmācās un jāinformē apkārtējie cilvēki. Ekskursijas noslēgumā pateicāmies par jauko piedzīvojumu, skolēnu pašgatavotie darbiņi patika stundas vadītājai Ievai, savukārt,mēs –skola- arī saņēmām no ZAAO par sadarbību, jo arī šajā mācību gadā vācām makulatūru un Pet pudeles otrreizējai pārstrādei, dāvanu, pateicību ,,100 LABIE DARBI LATVIJAI!” Ekskursija bija interesanta, skolēniem patika!


Skolotāja- Ineta
Cibule