Ģimenes dienas pasākums

Ģimenes dienas pasākums

Piektdien, 12.maijā, Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā notika Ģimenes dienas pasākums. Laikapstākļi pasākuma dalībniekus-skolēnu vecākus, māsas, brāļus lutināja, ļāva mērot lielāku vai mazāku ceļa gabalu līdz skolai un izbaudīt visu piedāvāto. Diena sākās ar koncertu, kurā uzstājās daiļlasītāji ar skaistām dzejas vārsmām. Dziesmu ar kustībām atveidoja „C” apmācības skolēni un viņu visas audzinātājas. Ar jestrām dejām priecēja dejotāji, bet dramatiskā teātra dalībnieki izspēlēja ludziņu ”Baltinavas muzikanti” pēc tautas pasakas “Brēmenes muzikanti ”motīviem. Visu kopā sasaistīja ar izjustiem vārdiem Linda un Jānis. Pēc koncerta, skanot V.Vētras dziesmai „Māmiņai.”, skolēni ar ziediem, pašgatavotām dāvanām, apsveikumiem sveica savas māmiņas un teica viņām mīļus vārdus. Pēc koncerta, pasākuma vadītāji lūdza sešus devītās klases skolēnus (Jūliju, Kristīni, Artūru T., Artūru K., Normundu, Mārci) nostāties priekšā un ar skaistiem dzejas vārdiem pavēstīja, ka viņiem Pēdējais zvans. Skolas direktore apsveica devītos, novēlēja neapstāties pie sasniegtā. Kā apliecinājumu par skolas un vecāku sadarbību deviņu gadu garumā, bērnu mammām pasniedza rozes.

Draudzes prāvests Staņislavs Prikulis deva svētību turpmākajam dzīves ceļam. Dienas turpmākajā gaitā vecākiem bija iespējams darboties radošajās darbnīcās; parunāties ar savu bērnu audzinātājām; pie kafijas nobaudīt skolas sarūpētās plātsmaizes, saldumus; izvēlēties apģērbus no Zviedru humānā sūtījuma. Šis laika sprīdis, kas mums bija dots, bija vērtīgs, jo bijām kopā-bērns, vecāki, skolotāji kā viena ģimene.

V.Kubuliņa