Paaudžu mantojums

Paaudžu mantojums

2017.gada 11. maijā Gaujienas internātpamatskolā notika jauks Vidzemes ikgadējais daiļrunāšanas pasākums, kurā piedalījās mūsu skolas piecas skolnieces. Šogad mūs visus pulcēja tēma “Paaudžu mantojums”. Un, neraugoties uz to, ka tikai divas no meitenēm ieguva pagodinājumu uzstāties laureātu koncertā, šim pasākumam gatavojāmies jau laicīgi, ar lielu atdevi un godprātīgi. Laureātu koncertā ar lielu lepnumu varēja klausīties mūsu jaunākās dalībnieces 4.klases skolnieces Elēnas norunāto U. Ausekļa dzejoli “Vecāmamma man atstāja” un 7.klases skolnieces Ievas pašas izvēlēto un dziļi izdzīvoto M. Daknes dzejoli “Māmiņ”. Bet nebūt nebija maznozīmīgāks 5.klases meiteņu Karīnas un Kristīnes un 7.klases Andželas sniegums, jo katra no dalībniecēm guva sev mazu uzvaru. Gan Kristīne ar savu personīgo izaugsmi, jo daiļlasītāju konkursā piedalījās jau 4 reizi, gan Karīna – piedaloties un pārbaudot savas spējas pirmo reizi, gan Andžela ar pati sev, savām patreizējām izjūtām izvēlēto dzejoli par jaunību. Iespaidus par jauko konkursu un ciemošanos bagātināja nelielā ekskursija uz senlietu muzeju “Fazāni”, saņemtās dāvanas, pateicības, un brīnišķīgi saulainā diena šajā dabas pārsteigumu pārbagātajā pavasarī. Mājās atgriezāmies ar lielu prieku un apņemšanos arī nākamgad piedalīties šīs sadraudzības skolas rīkotajā pasākumā, ar jau zināmu tematu “100 dzejoļi Latvijai”. Bet nedaudz skumīgi ir domājot par to jauno paaudzi citās skolās, kurai tiek liegta iespēja apliecināt sevi, savas spējas, iepriecināt savus vecākus.

Sagatavoja Daina Petrova