“Laimes pakavi” Baltinavā

“Laimes pakavi” Baltinavā

16. maijā Baltinavas centrā tika atklāts un iesvētīts skvērs “Laimes pakavi”. Tas bija Baltinavas vidusskolas 10. klases projekta darbs, ar kuru viņi piedalījās ZAAO izsludinātajā konkursā “100 darbi Latvijai”. Konkursa mērķis- aicināt skolēnus sapost savu Latviju gaidāmajiem valsts svētkiem 2018. gadā, un tas arī lieliski izdevās -tā bija skolēnu un viņu vecāku dāvana savai Baltinavai. Skvēra veidošana ritēja mēneša garumā, izbrīvējot laiku pēc mācībām un cīnoties ar nelabvēlīgajiem laika apstākļiem. Smagākie darbi tika veikti ar klases tēvu līdzdalību, jo bija jātiek vaļā no vecā, sadrupušā celiņa un jābetonē jauna ietve. Skvēra centrā no laukakmeņiem tēvi uzmūrēja pacēlumu Baltinavas novada ģerbonim. Paralēli tam tika gatavoti jauni soliņi un pats ģerbonis. Darbs šajā projektā deva lielisku praktisko pieredzi un atziņu, ka nekas nenāk tik viegli, kā sākumā liekas. Protams, nekas nevar rasties bez materiālā ieguldījuma. Vecāki par savu naudu pirka cementu, bet granti, šķembas, akmeņus un melnzemi gādāja zemnieki un uzņēmēji. Paldies Veltai Mītkei ( z/s “Mītkes”), Edvīnam Dillem ( SIA “Liepas-Z”), Guntaram Bartkevičam ( z/s “Riekstiņi”un “Amatnieki”), Dainim Ločmelim ( z/s“Krustceļi”), Jurim Loginam ( z/s “Austrumozoli”) par sniegto atbalstu! Paldies vecākiem, kuri atrada laiku strādāt kopā ar saviem bērniem!

Video no atklāšanas pasākuma pieejams ŠEITAnita Ločmele,
Baltinavas v-skolas 10.kl. audzinātāja

“Laimes pakavi” Baltinavā 0“Laimes pakavi” Baltinavā 1“Laimes pakavi” Baltinavā 2“Laimes pakavi” Baltinavā 3“Laimes pakavi” Baltinavā 4“Laimes pakavi” Baltinavā 5“Laimes pakavi” Baltinavā 6“Laimes pakavi” Baltinavā 7“Laimes pakavi” Baltinavā 8“Laimes pakavi” Baltinavā 9“Laimes pakavi” Baltinavā 10“Laimes pakavi” Baltinavā 11“Laimes pakavi” Baltinavā 12“Laimes pakavi” Baltinavā 13“Laimes pakavi” Baltinavā 14“Laimes pakavi” Baltinavā 15“Laimes pakavi” Baltinavā 16“Laimes pakavi” Baltinavā 17“Laimes pakavi” Baltinavā 18“Laimes pakavi” Baltinavā 19“Laimes pakavi” Baltinavā 20“Laimes pakavi” Baltinavā 21“Laimes pakavi” Baltinavā 22“Laimes pakavi” Baltinavā 23“Laimes pakavi” Baltinavā 24“Laimes pakavi” Baltinavā 25“Laimes pakavi” Baltinavā 26“Laimes pakavi” Baltinavā 27“Laimes pakavi” Baltinavā 28“Laimes pakavi” Baltinavā 29“Laimes pakavi” Baltinavā 30“Laimes pakavi” Baltinavā 31“Laimes pakavi” Baltinavā 32“Laimes pakavi” Baltinavā 33“Laimes pakavi” Baltinavā 34“Laimes pakavi” Baltinavā 35“Laimes pakavi” Baltinavā 36“Laimes pakavi” Baltinavā 37“Laimes pakavi” Baltinavā 38“Laimes pakavi” Baltinavā 39“Laimes pakavi” Baltinavā 40“Laimes pakavi” Baltinavā 41“Laimes pakavi” Baltinavā 42“Laimes pakavi” Baltinavā 43“Laimes pakavi” Baltinavā 44“Laimes pakavi” Baltinavā 45