Baltā galdauta svētki Baltinavas vidusskolā

Baltā galdauta svētki Baltinavas vidusskolā

8. maijā Baltinavas vidusskolas 9.- 12. klašu skolēni pulcējās Paaudžu centrā, lai svinīgā pasākumā atcerētos 1990. gada maija (Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana) un 1917. gada maija (Latgales kongress Rēzeknē) notikumus.
Gan pasaules, gan Latvijas vēstures virzītāji, veidotāji ir cilvēki, – personības, kas izšķirošos vēstures pagrieziena brīžos uzdrošinās izteikt savu viedokli, pulcēt ap sevi masas, vienot un vadīt tās. Skolotāja Inta Ludborža un skolēni prezentācijā iepazīstināja klātesošos ar šādām personībām. Latvijas trešās tautas atmodas laikā tādi bija Mavriks Vulfsons, Dainis Īvāns, Ita Kozakeviča un citi. Arī šodien bez šādām personībām nebūtu iespējamas pārmaiņas sabiedrībā. Baltinavā viņi ir tie, kas ar savu darbu, devumu popularizē novada vārdu Latgalē un Latvijā – Guntars Bartkevičs, Imants Slišāns, Arvis Vilkaste un citi. 1917. gadā Latgalē tādi bija Francis Trasuns un Francis Kemps. Pieminot Latgales kongresa 100. gadadienu, pasākuma turpinājumā skolēni konkursā parādīja savas zināšanas par Latgali – vēsturi, valodu, ekonomiku, kultūru. Noslēgumā, sveicot Latvijas valsti neatkarības svētkos, dalībnieki rakstīja vēlējumus mūsu Latvijas Republikai, Latgalei, Baltinavai.


Baltinavas vidusskolas skolotāja I.Ludborža


Baltā galdauta svētki Baltinavas vidusskolā 0Baltā galdauta svētki Baltinavas vidusskolā 1Baltā galdauta svētki Baltinavas vidusskolā 2Baltā galdauta svētki Baltinavas vidusskolā 3Baltā galdauta svētki Baltinavas vidusskolā 4Baltā galdauta svētki Baltinavas vidusskolā 5Baltā galdauta svētki Baltinavas vidusskolā 6Baltā galdauta svētki Baltinavas vidusskolā 7