Baltinavas vidusskolēniem labi rezultāti konkursos un skatēs

Baltinavas vidusskolēniem labi rezultāti konkursos un skatēs

Mācību gads tuvojas noslēgumam. Skolēni čakli mācījušies, kā arī piedalījušies konkursos. Kā katru gadu 11. klases skolēni rakstīja zinātniski pētnieciskos darbus, šogad tie galvenokārt bija veltīti dažādu Baltinavas vēstures posmu izpētei un atspoguļojumam preses izdevumos –“Ļeņina Karogs”, “ Padomju Kārsava”, “Baltinavas Vēstis” un “Vaduguns”, kā arī izglītības jautājumiem LR laikā 20. gadsimta 20. – 30. gados un ievērojamām Baltinavas novada personībām. 29. martā trīs skolēni ar saviem darbiem piedalījās ZPD darbu skatē Viļakas Valsts ģimnāzijā un ieguva godalgotas vietas – Marikai Graudumniecei II pakāpes diploms, Dinijai Zelčai un Arvilam Keišam III pakāpes diplomi.

Iesaistoties Latvijas Okupācijas muzeja izsludinātajā konkursā “Cilvēki – novadu dārgumi”, 9. un 10. klases skolēni rakstīja esejas, veidoja prezentācijas par sava novada izcilām personībām, kas Baltinavas vārdu popularizējuši Latgalē, valstī. Tie bija gan cilvēki cienījamos gados – Lucija Keiša, Veneranda Andžāne, gan gados jauni cilvēki – Arvis Vilkaste, Māris Keišs, tie bija dažādu profesiju cilvēki – pedagogi – Anita Ločmele, Imants Slišāns, uzņēmēji – Guntars Bartkevičs, priesteris Staņislavs Prikulis un citi. Konkursa darbu skatē Latgales reģionā ar savu prezentāciju par prāvestu Staņislavu Prikuli Daugavpilī veiksmīgi startēja 9. klases skolniece Agrita Luīze Kušnire un izcīnīja 3. vietu. 9. maijā Rīgā Okupācijas muzejā tikās visu novadu godalgoto vietu ieguvēji un iepazīstināja ar savām izvēlētajām personībām. Gan Daugavpilī, gan Rīgā Agritu atbalstīja arī pats prāvests. Kā pārsteigums pasākuma noslēgumā bija konkursa organizatoru un atbalstītāju (Eiropas parlamenta deputāti) paziņojums, ka visi skolēni – pasākuma dalībnieki izcīna galveno balvu – iespēju doties uz Briseli un iepazīties ar Eiropas parlamenta darbu.

Agrita Luīze Kušnire kopā ar prāvestu Staņislavu Prikuli prezentē savu darbu.


Baltinavas vidusskolas skolēni ZPD skatē Viļakas Valsts ģimnāzijā.
Inta Ludborža,
Baltinavas vidusskolas vēstures skolotāja