Lieldienu ieskandināšana Baltinavas vidusskolā

13. aprīlī Baltinavas vidusskolā notika Lieldienu ieskandināšanas pēcpusdiena. Katru gadu šo pasākumu organizē 7. klase. Pirms pasākuma katrai klasei bija jāsagatavo ziedu virtenes (veidotas no krāsaina papīra).
Pasākumu ievadīja 7. klases priekšnesums. Skanēja dziesmas un tika runātas tautasdziesmas par Lieldienām. Tika uzdotas mīklas, un atminējušie saņēma balvas. Tad katras klases pārstāvis teica kādu no latviešu ticējumiem par Lieldienām un uzkarināja klases veidotu ziedu virteni, kas darīja skolas gaiteni pavasarīgu, gaišu un svētku noskaņām pildītu.
Skolotāja Lilita Kūkoja ar 9. klases meitenēm bija izveidojusi svētku tortes (no auduma un citiem materiāliem), kuras arī tika novietotas 1. stāva gaitenī.
Paldies par pasākuma organizēšanu skolotājai Tatjanai Bolgarovai un 7. klasei, skolotājai Indrai Keišai par konsultāciju ziedu virteņu sagatavošanā un skolotājai Lilitai Kūkojai par skaistajām un „garšīgajām” tortēm!


Irēna Kaša, Baltinavas vidusskola