Tīra upe sākas no avota

Tīra upe sākas no avota


Baltinavas vidusskolas 6. klases skolēni šogad ziemā nolēma piedalīties SIA „ZAAO” izsludinātajā projektu konkursā „ 100 darbi Latvijai” ar mērķi sakopt savu apkārtējo vidi un tādā veidā padarīt tīrāku mūsu valsti. Pēc ilgām diskusijām un situācijas izvērtējuma, klase vienojās, ka Baltinavā iztīrīs un radīs pieejamu avotu, kurš sākas „Ontana un Annes” parkā, bet šobrīd ir aizaudzis. Kā arī iztīrīs Supenkas upi Baltinavas ciema posmā.
Tuvojoties Lielajai talkas dienai 22. aprīlim, 6. klase pēc mācību stundām devās vākt atkritumus abpus Supenkas krastiem. Kopā tika savākti seši maisi ar nevajadzīgām plastmasas pudeles, stikliem, vecie spaiņi u.c. Nākamajā nedēļā darbs tika uzsākts pie avota un tā apkārtnes tīrīšanas. Skolēni avotu atbrīvoja no akmeņu krāvumiem un gružiem, kuri neveicināja ūdens caurplūdi. No turpat esošās takas nolasīja vecu koku atliekas un sakoptajā teritorijā uzstādīja soliņu un norādes uz avotu.
Sakopšanas darbos visaktīvāk no klases piedalījās Matīss Keišs, Lauris Ločmelis, Toms Buravecs, Valters Supe, Mārtiņš Laganovskis, Lars Miethke, Intars Bleidels, Sonora Logina, Endijs Ločmelis. Skolēni ir priecīgi par paveikto un ir lepni, ka izdevās pasniegt dāvanu Latvijai tās pastāvēšanas simtgadē, – sakopjot dzimtās puses teritoriju, – avotu un Supenkas upi Baltinavas ciemā. Lai top skaista Baltinava!


Solveta Logina, Baltinavas v-skolas 6.klases audzinātāja


Tīra upe sākas no avota 0Tīra upe sākas no avota 1Tīra upe sākas no avota 2Tīra upe sākas no avota 3Tīra upe sākas no avota 4Tīra upe sākas no avota 5Tīra upe sākas no avota 6Tīra upe sākas no avota 7Tīra upe sākas no avota 8Tīra upe sākas no avota 9Tīra upe sākas no avota 10