Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.5.

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.5.

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2017.gada 17.maijā plkst. 12:00

DARBA KĀRTĪBA
1. Par atļaujas izskatīšanu I. K. iznomāt Obeļovas ezera krasta un pieguļošos ūdeņus LEADER projekta realizācijai — izveidojot laipu, laivu piestātni ar pieguļošās teritorijas sakopšanu
2. Par koku nozāģēšanas Tilžas ielā 2 atļaujas izskatīšanu
3. Par jautājuma izskatīšanu tālākā hokeja laukuma izmantošanas iespējām
4. Par vidi degradējušas ēkas Slimnīcas ielā 5 sakārtošanas nepieciešamības, piederošo personu informēšanu
5. Citi jautājumi