Vakance Baltinavas novada domē

Baltinavas novada dome uz darbinieka slimības laiku aicina pieteikties uz vakanto sporta organizatora (Profesijas kods – 2359 08) amatu.

Pieteikumus (CV) iesniegt līdz 2017.gada 15.maijam plkst. 13:00 Baltinavas novada domē Kārsavas ielā 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594.
Jautājumu gadījumā sazināties ar Baltinavas novada pašvaldības izpilddirektoru Jāni Bubnovu tel. 28341228 vai izpildd@baltinava.lv