Terapeitiskās spēļu istabas atklāšana

Terapeitiskās spēļu istabas atklāšana


19.aprīlis Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas dzīvē bija īpaša diena, jo piepildījās ilgi lolotais sapnis par terapeitiskās spēļu istabas izveidošanu skolā. Sapnis kļuva par īstenību, pateicoties Latvijas Bērnu bāreņu fonda īstenotajam projektam “Spēlēties vēlēties”, un mūsu skola ir ceturtā, kurā bērniem būs iespēja aktīvi darboties, attīstot sīko motoriku, dažādas sajūtas, izziņu procesus, radošās spējas, relaksēties pēc mācību stundām un vienkārši saturīgi pavadot brīvo laiku.
Svinīgajā terapeitiskās spēļu istabas atklāšanā piedalījās Latvijas Bērnu bāreņu fonds- prezidents Kaspars Markševics, Ināra Blaua, Lāsma Vasiļjeva, Zane Roziņa, mūziķis Guntars Račs, projekta atbalstītāji- SIA ‘Sārmi 4” pārstāvji, Baltinavas Romas katoļu draudzes priesteris Staņislavs Prikulis, Latgales Reģionālā televīzija, Ziemeļlatgales laikraksta “Vaduguns “redaktors Edgars Gabranovs.
Pēc nelielas skolas direktores Intas Vilkastes uzrunas, svinīgo atklāšanas lentu pārgrieza LBBF prezidents Kaspars Markševics un SIA “Sārmi 4” vadītājs Ivars Sārmiņš. Visus klātesošos ar savu priekšnesumu priecēja skolas folkloras kopa “Ganiņi”.
Savā uzrunā direktore atzīmēja, ka katra bērna ienākšana pasaulē līdzinās Dieva brīnumam. Katrs no viņiem ir unikāls, vienreizējs un neatkārtojams. Arī bērns, kurš uz pasaules ir “citādāks” ir unikāls, vienreizējs un neatkārtojams. Katram no viņiem ir kādas spējas un talanti, tāpēc skolotāju, vecāku uzdevums ir saskatīt šīs bērna spējas un talantus un darīt visu, lai tos maksimāli attīstīstu. Pateicībā par atbalstu, I.Vilkaste pasniedza ciemiņiem skolas Pateicības rakstus un skolēni — pašu darinātas dāvanas. Latvijas Bērnu bāreņu fonda prezidents Kaspars Markševics izteica prieku, ka ir izdevies atstāt skolā kaut ko paliekošu un noderīgu. SIA “Sārmi 4”vadītājs Ivars Sārmiņš atzina, ka ir prieks palīdzēt kādai skolai īstenot projektu par spēļu istabas ierīkošanu. Mūziķis Guntars Račs pastāstīja, ka viņa saknes ir Baltinavā, jo viņa tēvs ir cēlies no Baltinavas, un viņš plāno biežāk uz šejieni braukt ciemos. Viņš atzina, ka ir gandarīts, ka var kādiem bēniem ar speciālām vajadzībām palīdzēt, tā vērts ir dzīvot. Mūziķis uzdāvināja skolai magnetafonu un vairākus mūzikas diskus, t.sk. speciāli tapušo dziesmu albūmu bērniem “Kur dzīvo laime”, ko iedziedāja Latvijas radio popgrupa “Dzeguzīte” un populāri dziedātāji. Baltinavas Romas katoļu draudzes priesteris Staņislavs Prikulis iesvētīja spēļu istabu.
Pēc atklāšanas, skolēniem bija iespēja izmēģināt jaunās spēles, smilšu galda piedāvātās iespējas, pufus utt. Valdīja priecīga, radoša atmosfēra. LBBF darbinieki iepazīstināja bērnus ar spēļu noteikumiem, un visi kopā aktīvi darbojās. Bērnos bija patiesa ieinteresētība. Daži bērni bija priecīgi spēlēt mīkstās bumbas kopā ar priesteri Staņislavu.
Skola no SIA “Sārmi 4” dāvanā vēl saņēma daudz dažādu ikdienā nepieciešamu lietu mācību virtuvei, skolas uzkopšanai.
Paldies Latvijas Bērnu bāreņu fondam par brīnišķīgo projektu, SIA “Sārmi 4” par atbalstu projekta īstenošanai, Guntaram Račam par dāvāto magnetafonu un mūzikas diskiem!

Terapeitiskās spēļu istabas atklāšana 0Terapeitiskās spēļu istabas atklāšana 1Terapeitiskās spēļu istabas atklāšana 2Terapeitiskās spēļu istabas atklāšana 3Terapeitiskās spēļu istabas atklāšana 4Terapeitiskās spēļu istabas atklāšana 5