Pulkā eimu, pulkā teku

Pulkā eimu, pulkā teku

Mūsu mazajai latviešu tautai ir bagāts folkloras mantojums. Latviešu tikumi, mīlestība uz dabu, darbu, savu dzimteni tiek izklāstīta pasakās un teikās, izdziedāta tautasdziesmās un izdejota raibos rakstos.

11. aprīlī pirmo gadu folkloras lāde tika atvērta Sveķu internātpamatskolā, kur norisinājās festivāls '' Pulkā eimu, pulkā teku''.Tas pulcināja kuplu dalībnieku skaitu no Vidzemes, Latgales, Rīgas skolām, Smiltenes tehnikuma, Alūksnes novada bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrība ''Saulstariņi'', kuri vēlējās parādīt latvieša dvēseles skaistumu, izdziedāt skanīgās tautasdziesmas, izdejot jautras rotaļdejas.Festivāla dalībnieku dažādie priekšnesumi apliecināja to, cik bagāti mēs esam, ka varam lepoties ar skaistām tautasdziesmām, ritmiskām dejām, interesantām pasakām un teikām. Tika vērts vaļā arī dainu skapis, apdziedāts gan Latvijas skaistums, gan darba tikums. Priekšnesumus krāšņākus darīja latviešu tautas tērpi. Festivāla dalībniekiem bija iespēja redzēt un dzirdēt latviešu tradicionālos mūzikas instrumentus- kokli, trejdeksni, taurīti un citus. Festivālā dzirdējām gan latviešu, gan skanīgās latgaliešu tautasdziesmas.Festivālā viesojās Gulbenes novada senākā folkloras kopa ''Līgo'' un jaunākā folkloras kopa ''Saulgani''.Folkloras kopas ''Līgo'' stāstniece iepazīstināja ar sava novada teikām, uzdeva mīklas, bet ''Saulgani'' iemācīja jaunas kustību rotaļas.Sveķu internātpamatskolas direktors A. Lasis norādīja, ka folklora ir tautas mantojums- vēsture. Tautai, kas neatceras savu pagātni, nav nākotnes!
Paldies par iespēju būt kopā!


Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas folkloras kopas ''Ganiņi'' skolotāji- R. Lāce, V. Domarks.