Baltinavieši uzvar latgaliešu valodas un kultūrvēstures olimpiādē


Rēzeknē 22. aprīlī notika septiņpadsmitā latgaliešu valodas un kultūrvēstures olimpiāde vidusskolēniem un latgaliešu skatuves runas konkurss „Vuolyudzāni”. Šogad olimpiāde bija veltīta Latgales kongresa simtgadei. Katru gadu olimpiādē piedalās arī Baltinavas vidusskolēnu komanda.
Šogad 1.vietu olimpiādē ieguva Baltinavas vidusskolas komanda, kurā startēja Edgars Jermacāns, Viktorija Kušnire, Artis Ločmelis (12.klase), Ilze Jermacāne, Megija Bukša (10.klase).
Olimpiādē ik gadu ir latgaliešu valodas lietojuma prasmes pārbaudījumi, arī kultūrtests par aktuālāko mūsdienu latgaliešu kultūras dzīvē (notikumi, jubilejas, jaunākie latgaliešu izdevumi, latgaliešu kultūras balvas „Boņuks” ieguvēji u.c.). Šogad olimpiādes uzdevumu tematika bija veltīta arī latgaliešu grāmatu izdevēja Vladislava Loča 105. jubilejai un vēsturiskā Latgales 1917. gada aprīļa kongresa simtgadei.
Paldies arī par dalību latgaliešu skatuves runas konkursā „Vuolyudzāni” 8.klases skolēnam Eduardam Buravecam (skolotāja Anita Ločmele). Liels paldies jāsaka visiem jauniešiem un skolotājiem, kas katru gadu gatavojas un piedalās olimpiādē un konkursā „Vuolyudzāni”. Galvenais nav iegūtās godalgotās vietas, jo šī olimpiāde un konkurss „Vuolyudzāni” ir piederības apliecinājums Latgalei, savu sakņu apzināšanās un latgaliskās identitātes stiprināšana.
Latgaliešu valodas un kultūrvēstures olimpiāde un konkurss „Vuolyudzāni” notiek kopš 2001.gada. Toreiz ideja organizēt olimpiādi un konkursu radās tāpēc, ka 2000. gadā bija stājies spēkā jaunais Valsts valodas likums, kurā noteikts atbalsts un attīstības garantijas latgaliešu valodai: „Valsts nodrošina latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida saglabāšanu, aizsardzību un attīstību”.


Imants Slišāns, Baltinavas v-skola