Priekšlikumi konkursam „Gada cilvēks 2015”

Priekšlikumi konkursam „Gada cilvēks 2015”

Jūlija Domes sēdē tiks izskatīts un apstiprināts Nolikums konkursam „Gada cilvēks 2015" Baltinavas novadā. Janvārī aptaujas anketās tika saņemti ierosinājumi, ka jāmaina konkursa „Gada cilvēks 2015" Nolikums, izmaiņas nepieciešamas nominantu pieteikšanas kārtībā, izvērtēšanā, kā arī bija ieteikumi samazināt nomināciju skaitu. Sagatavojot jauno konkursa Nolikumu ir nepieciešams zināt konkrētus iedzīvotāju priekšlikumus, kurus iestrādāt Nolikumā.

Lūgums novada iedzīvotājus iesniegt konkrētus priekšlikumus:

  • 1.Kāda būtu nepieciešama nominantu pieteikšanas kārtība?
  • 2.Kādi būtu nominantu vērtēšanas kritēriji, pamatojums?
  • 3.Kādas nominācijas būtu jāizņem no konkursa?
  • 4.Kādi ir citi priekšlikumi un ieteikumi?

Savus priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2015.gada 13.jūlijam personīgi S.Taborei, mob. 28399183, vai nosūtot uz e-pastu: planosana@baltinava.lv.

Ceru uz novada iedzīvotāju aktivitāti, no tā būs atkarīga konkursa norises kārtība un izvirzītie nomināciju uzvarētāji.

Paldies!

Baltinavas novada plānošanas un attīstības konsultante S.Tabore