Skolas nobeiguma darbu izstāde un koncerts Balvu Sakrālās kultūras centrā

Skolas nobeiguma darbu izstāde un koncerts Balvu Sakrālās kultūras centrā


No aprīļa līdz 12. maijam Balvu Sakrālās kultūras centrā ir skatāma Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas absolventu skolas nobeiguma darbu izstāde. Izstādei savas gleznas piedāvāja Nils Miethke, Laimonis Jānis Vilkaste, Kristiāns Slišāns, Salvis Čeirāns, Zane Tabore, Alise Kokoreviča, Gunta Logina, Marta Sutugova, Marija Maksimova, Megija Bukša, Egija Ločmele, Līna Pundure un Romualds Bolgarovs – apgleznotus putnu būrīšus.


Kas pavēl zālei augšup augt?
Kas pavēl kokiem plaukt?
Es gribu stāvēt viņām klāt
Un Dievu godināt.


26. aprīlī savus muzikālos priekšnesumus Balvu Sakrālajā kultūras centrā sniedza mūzikas programmu audzēkņi. Koncerta ievadā skanēja 2. klases izpildītā dziesma „Marij vissvētā”, turpinājumā klausītāji dzirdēja dažādu laikmetu autoru garīgo mūziku. Koncertā muzicēja Sonora Logina, Domeniks Slišāns, Dace Logina, Renāte Ločmele, Rolands Circens, Liene Kaša, Andžejs Krakops, Dagnija Razminoviča. Muzikālo sniegumu pavadīja koncertmeistare Romualda Dāvida. Koncertu vadīja Dace Logina, sagatavoja Liene Logina, Marija Bukša, Aija Nagle, Romualda Dāvida, Aigars Bukšs.
Audzēkņu darbu izstādi un koncertu apmeklēja daudzi skatītāji un klausītāji, starp tiem bija daudzi bijušie baltinavieši.
Koncerta noslēguma pateicības vārdus teica Balvu Sakrālā kultūras centra vadītāja Aija Putniņa, Balvu Romas katoļu baznīcas prāvests Mārtiņš Klušs, novēlot turpināt attīstīt savas spējas instrumentu spēlē, neapstāties pie sasniegtā.