Rēzeknes reģiona mūzikas skolu izlaiduma klašu festivāls

Rēzeknes reģiona mūzikas skolu izlaiduma klašu festivāls


21. aprīlī Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā pulcējās Ziemeļlatgales bērnu mūzikas skolu audzēkņi- mūzikas skolu beidzēji uz festivālu. Festivāls sākās ar Jāņa Ivanova mūzikas vidusskolas audzēkņu koncertu. Audzēkņi iepazīstināja ar visām vidusskolas programmām, kā arī sniedza muzikālus priekšnesumus, gan solo, gan ansambļos. Koncerta izskaņā dzirdējām meiteņu kora izpildījumā vairākas tautas dziesmu apdares. Kori diriģēja diriģēšanas nodaļas vecāko kursu audzēknes.
Tālāk sekoja dažādu žanru skaņdarbu plašs bērnu mūzikas skolu audzēkņu koncerts. Baltinavas Mūzikas un māksla skolas 8. klases audzēkne vijoļspēlē Dace Logina, pedagogs Liene Logina, atskaņoja K.Bonisa „Sarabandu”, 6. klases audzēkne flautas spēlē Dagnija Razminoviča, pedagogs Aigars Bukšs, atskaņoja V.Slonksa „Tarantellu”, koncertmeistare Romualda Dāvida, 6. klases audzēkne akordeona spēlē Renāte Ločmele, pedagogs Marija Bukša atskaņoja J.Žiro „Zem Parīzes debesīm”. Lai arī dažiem audzēkņiem uzstāšanās uz mūzikas vidusskolas skatuves profesionālu klausītāju priekšā bija pirmo reizi, sniegums bija stabils, pārliecinošs. Tas parāda, ka profesionālās ievirzes izglītības programma ir apgūta un audzēkņi var sekmīgi kārtot nobeiguma eksāmenus savā specialitātē.
Pēc koncerta notika radošās darbnīcas Ērika Zepa vadībā.