Audzēkņu koncerts un vecāku kopsapulce

Audzēkņu koncerts un vecāku kopsapulce

No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,

No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties,gan mīlēt,
Un pašiem mīlestību paust.


Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā par tradīciju kļuvis audzēkņu koncerts un vecāku kopsapulce, ko katru gadu Lieldienās rīko skola.
Tā arī šogad 19.aprīlī Baltinavas Mūzikas un mākslas skola aicināja savu audzēkņu vecākus uz koncertu un kopsapulci. Ar rūpīgi sagatavotiem priekšnesumiem – skaņdarbiem un dejām, vecākus iepriecināja jaunie mūziķi un dejotāji.
Direktore Marija Bukša informēja par skolas dzīves aktualitātēm, uzvedības kultūru un etiķeti ģimenē. Viņa uzsvēra, ka liela loma pieklājības prasmju un uzvedības paradumu veidošanā bērniem nāk no ģimenes, jo mēs visi sākamies savā ģimenē. Šī likumsakarība attiecināma arī uz indivīda prasmi uzvesties sabiedrībā. Tas kā mēs uzvedamies publiski, ir tieši saistīts ar pieklājības prasmēm un uzvedības paradumiem ģimenē. Lilita Kūkoja iepazīstināja klātesošos ar programmas “Vizuāli plastiskā māksla” 2. semestra jaunumiem. Kopsapulces noslēgumā vecāki tikās ar audzēkņu mācību priekšmetu skolotājiem un individuāli pārrunāja audzēkņu sekmes, uzvedību, ieceres tālākajam darbam.

Audzēkņu koncerts un vecāku kopsapulce 0Audzēkņu koncerts un vecāku kopsapulce 1Audzēkņu koncerts un vecāku kopsapulce 2Audzēkņu koncerts un vecāku kopsapulce 3Audzēkņu koncerts un vecāku kopsapulce 4Audzēkņu koncerts un vecāku kopsapulce 5Audzēkņu koncerts un vecāku kopsapulce 6Audzēkņu koncerts un vecāku kopsapulce 7Audzēkņu koncerts un vecāku kopsapulce 8Audzēkņu koncerts un vecāku kopsapulce 9Audzēkņu koncerts un vecāku kopsapulce 10Audzēkņu koncerts un vecāku kopsapulce 11