Lieldienu ieskaņa Baltinavas vidusskolas pirmsskolā


Sagaidot Lieldienas, 12. aprīlī Lieldienu zaķi (pirmsskolas skolotājas) aicināja Baltinavas vidusskolas pirmsskolas grupu bērnus kopā ar vecākiem piedalīties radošajās darbnīcās „Raibās Lielās dienas sagaidīšana”.
Lieldienu zaķi (skolotājas Aļona Jokste un Skaidrīte Keiša) pirms pašām Lieldienām bija sapratuši, ka vieni paši nepaspēs izdarīt visus savus pirmssvētku sagatavošanās darbus, lai pienācīgi sagaidītu Lieldienas, jo tie ir pavasara svētki, kad ir jābūt priecīgiem un lustīgiem. Tāpēc palīgā tika aicināti pirmsskolas bērni un vecāki, lai ar dzejoļiem, dziesmām, rotaļām un ticējumiem pienācīgi sagaidītu šos pavasara svētkus.
Vecāki kopā ar bērniem tika aicināti piedalīties trīs dažādu Lieldienu dekoru izgatavošanas darbnīcās: Lieldienu zaķu izgatavošanā no papīra, ko vadīja skolotāja Aļona, zaķu pagatavošanā no bērnu zeķītēm un citiem materiāliem skolotājas Skaidrītes vadībā. Savukārt skolotājas Ļenas Rauzas vadītajā darbnīcā bērni un vecāki apguva sveču rotāšanu dekupāžas tehnikā.
Kopīgi darbojoties, laiks paskrēja nemanot. Pasākuma noslēgumā kā balvu par čaklo darbošanos bērni un vecāki saņēma medaļas.

Lieldienu ieskaņa Baltinavas vidusskolas pirmsskolā 0Lieldienu ieskaņa Baltinavas vidusskolas pirmsskolā 1Lieldienu ieskaņa Baltinavas vidusskolas pirmsskolā 2Lieldienu ieskaņa Baltinavas vidusskolas pirmsskolā 3Lieldienu ieskaņa Baltinavas vidusskolas pirmsskolā 4Lieldienu ieskaņa Baltinavas vidusskolas pirmsskolā 5Lieldienu ieskaņa Baltinavas vidusskolas pirmsskolā 6Lieldienu ieskaņa Baltinavas vidusskolas pirmsskolā 7Lieldienu ieskaņa Baltinavas vidusskolas pirmsskolā 8Lieldienu ieskaņa Baltinavas vidusskolas pirmsskolā 9Lieldienu ieskaņa Baltinavas vidusskolas pirmsskolā 10Lieldienu ieskaņa Baltinavas vidusskolas pirmsskolā 11Lieldienu ieskaņa Baltinavas vidusskolas pirmsskolā 12Lieldienu ieskaņa Baltinavas vidusskolas pirmsskolā 13